angle-left La comprensión lectora en las lenguas del currículo

Irakurmena lantzeko probak jasotzen dira, gaztelaniaz, ingelesez eta euskaraz. Horrekin batera, ikasleen gaitasuna hobetzeko hausnarketak eta proposamenak eskaintzen dira. Probak gaitasun horri nazioartean eginiko probetako koordenaden arabera egiten da. Horrelakoetan arreta berezia jartzen da, ulermenari eta ahozko nahiz idatzizko adierazpenari loturiko alderdietan.

Egilea: Dirección General de Enseñanzas Escolares y Profesionales

Edizio data: 2006

ISBN: 84-235-2872-3

Lege Gordailua: NA-1872-2006