Hasierako Lanbide Heziketa - LHko Sistemako D eta E graduak

Informazio orokorra - Tituluen katalogoa - Onarpena - LHrako sarbidea - Prestakuntza-eskaintza

Kontaktua: Lanbide Heziketaren Antolamendu eta Ebaluaziorako Atala
Mezu elektronikoak: ordenafp@navarra.es
Telefonoa: 848 426628 - 848 426036

Zein ziklo ikasi nahi duzu?

Bilatu ikasi nahi duzun oinarrizko mailako zikloa...

sakatu hemen

Los ciclos de FP Básica han sido financiados por el Fondo Social Europeo desde el curso 2015

Oinarrizko maila

Oinarrizko mailako eskaintza - 2024-2025 ikasturtea

2024-2025 ikasturteko eskaintzaren liburuxka deskargatu :    OINARRIZKO MAILA

 

Oinarrizko mailako informazio orokorra       ^

Oinarrizko Mailako Heziketa-Zikloek DBHko Graduatu titulua lortzera daramate, dagokion espezialitateko Lanbide Heziketako Oinarrizko Teknikari tituluaz gain. Oinarrizko hezkuntza osatzen dute, lehen hezkuntzarekin eta derrigorrezko bigarren hezkuntzarekin batera.

Lanbide-moduluak Konpetentzia Profesionales Estandarren Katalogo Nazionaleko 1. mailako konpetentzia-estandarrei lotuta daude.

Helburu hauek dituzte: ikasleek derrigorrezko bigarren hezkuntzako gaitasunak eskuratzea, zikloa esparruan antolatuz, eta lanbide-profil jakin bateko lanpostuak eskuratzeko aukera emango dien gaitasun profesionala lortzea; ekoizpen-prozesu normalizatuen barruko lanbide-jarduera sinpleen multzo bateko gaitasuna, non 1. mailako kualifikazioko ezagutza eta trebetasun praktikoak aplikatzen baitituzte.

Oinarrizko Mailako heziketa zikloen ikasle hartzaileak: ezaugarriak

- Lehentasunez, ikasteko eta derrigorrezko bigarren hezkuntzaren gaitasunak lortzeko aukera gehien dituzten ikasleak, lanbide-munduari lotutako ingurunean.

- Oinarrizko Mailako ziklo batera bideratzeak arrazoi sozioekonomikoengatik edo bestelako arrazoiengatik ikasleak banantzea saihestu behar du.

- Oinarrizko Graduko ziklo batean sartzeko helburua ikasleak beren prestakuntzarekin jarraitzeko prestatzea da.

Lortzen diren tituluak

 • Oinarrizko mailako ziklo bat gainditzen duen ikasleak DBHko graduatu titulua lortuko da.
 • Gainera, LHko Oinarrizko Teknikari titulua lortuko da dagokion espezialitatean.

Oinarrizko Mailako heziketa zikloa gainditu ondoren, aukera hauek izango dituzu:

 • Lan-munduan sartzea eta hastea.
 • Lanbide Heziketako, Arte Plastikoetako eta Diseinuko edo Kirol Irakaskuntzako erdi-mailako zikloetako ikasletekin jarraitzea. Azken bi kasu horietan, gainera, berariazko proba bat beharko duzu).
 • Batxilergoko ikasketak egiten jarraitzea.

Egitura eta antolaketa        ^

Iraupena: 2.000 ordu, aurrez aurreko modalitateko bi ikasturtetan antolatua.

Hiru esparrutan eta proiektu batean antolatuta daude:

 • Lanbide esparrua. Lanbide-moduluak Konpetentzia Profesionales Estandarren Katalogo Nazionaleko 1. mailako konpetentzia-estandarrei lotutako lanbide moduluek osatzen dute, lanbide gaitasunak eskuratzea helburu duten ezagutza/praktika arloek osatuak.
 • Komunikazioaren eta gizarte-zientzien esparrua. Gai hauek biltzen ditu:
  • Lanbide hastapeneko atzerriko hizkuntza.
  • Gizarte zientziak.
  • Hala badagokio, euskara.
 • Zientzia aplikatuen esparrua. Gai hauek biltzen ditu:
  • Matematika aplikatuak.
  • Zientzia aplikatuak.
 • Aurreko hiru esparruekin lotutako lankidetzako ikaskuntzako modulu arteko proiektua.

Sartzeko baldintzak        ^

Ikasketa horietan izena eman ahal izango dute Nafarroako onarpena arautzen duen Foru Aginduan ezarritako prozeduraren arabera, aldi berean honako baldintza hauek betetzen dituzten ikasleek (uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren 90. artikulua):

 1. 15 urte beteak izatea edo urte naturalean betetzea..
 2. DBHko 3. maila egin izana, edo salbuespenez, DBHko 2. maila egin izana.
 3. Irakasle-taldeak Oinarrizko Graduko ziklo batean ziklo batean sartzeko proposamena egin izana gurasoei edo legezko tutoreei Oinarrizko LHko ziklo batean sartzeko proposatu izana, edo beraiek eskatu izana

2024-2025 ikasturtea. Oinarrizko Mailako ziklo berrien hasiera    ^

2024-2025 ikasturtea oinarrizko mailako ziklo berrien lehen kurtsoa izango da, Lanbide Heziketaren Antolamenduari eta Integrazioari buruzko martxoaren 31ko 3/2022 Lehe Organikoaren eta Lanbide Heziketako Sistemaren antolamendua garatzen duen uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuaren arabera antolatuta.

Oinarrizko mailako zikloen curriculum-antolamenduak 3 eremu (profesionala, komunikazioa eta gizarte-zientziak, zientzia aplikatuak) eta modulo arteko proiektu bat ditu.

2024-2025 ikasturteko Oinarrizko Mailako zikloetan onartzeko, honako hauek hartuko dira kontuan:

- Uztailaren 18ko 659/2023 Errege Dekretuan 90. artikuluan ezarritako sarbide-baldintzak aplikatuko dira.

- Onarpen-prozesua onarpen-araudi berriaren arabera egingo da (NAOn argitaratzeke dagoen Foru Agindua).

- 2024-2025 ikasturterako onarpen-prozesuko jarraibideak ebaztea (behar diren egokitzapenak egingo ditu).