Hezkuntza sistemako LH

Informazio orokorra - 2021-2022 ikasturteko onarpena - LHko sarbidea - Hezkuntza eskaintza - Tituluen zerrenda

Kontaktua: Lanbide Heziketaren Antolamendu eta Ebaluaziorako Atala
Mezu elektronikoak: ordenafp@navarra.es
Telefonoa: 848 426628 - 848 426036

Erdi maila

Erdi mailako eskaintza - 2021-2022 ikastaroa

Deskargatu 2021-2022 ikasturteko eskaintzaren liburuxka:     Erdi maila   

  LHko eta Arteetako erdi-mailako zikloetan izena ematea

Erdi-mailako informazio orokorra        ^

Erdi-mailako heziketa-zikloek LHko teknikariaren titulua lortzea dakarte. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren ondokoa osatzen duten irakaskuntzak dira, eta Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko 2. mailako konpetentzia-atalei lotuta daude

Ikasleek enplegu kualifikatuak lortzea ahalbidetuko dien gaitasun profesionala lortzera bideratuta daude, bai eta ondo zehaztutako jarduera profesionalen multzo bateko gaitasuna ere, norberaren tresnak eta teknikak erabiltzeko gaitasunarekin, batez ere teknika horien mugan autonomoa izan daitekeen gauzatze-lanari dagokionez. Jardueraren oinarri teknikoak eta zientifikoak eta prozesua ulertzeko eta aplikatzeko gaitasunak ezagutzea eskatzen du.

Teknikariaren titulua lortu ondoren, honako hauek egin ahal izango dituzu:

 • Lan-munduan sartzea.
 • Lanbide Heziketako edo Arte Plastiko eta Diseinuko goi-mailako ikasketekin jarraitzea.

Egitura eta antolamendua        ^

Iraupena: 2.000 ordu (1.400 orduko salbuespena izan ezik), aurrez aurreko modalitateko bi ikasturtetan antolatua.

Hauek dira lanbide-moduluak (ikasgaiak):

 • LKKNaren 2. mailako konpetentzia-atalei lotutako lanbide-moduluak. Kualifikazio osoa lor daiteke (osatzen duten konpetentzia-atal guztiak erdi-mailako heziketa-zikloan badaude), edo kualifikazio osatugabea (zikloan ez daude kualifikazioaren konpetentzia-atal guztiak). Heziketa-zikloek, gutxienez, lanbide-kualifikazio osoa eskaintzen dute.
 • Konpetentzia-atalei lotu gabeko modulu teknikoak. LKKNari lotu gabeko gaitasun teknikoak ematen dituzte.
 • Zeharkako moduluak (erdi-mailako heziketa-ziklo guztietarako komunak):
  • Laneko prestakuntza eta orientazioa: laneko Arriskuen Prebentzioaren oinarrizko maila egiaztatzen du.
  • Enpresa eta ekimen ekintzailea: ekintzailetzara eta barne-ekintzailetzara bideratua.
 • Hizkuntza teknikoko modulua (ez dago erdi-mailako heziketa-ziklo guztietan).
 • Lantokiko Prestakuntzako modulua (LP): enpresetan eta erakundeetan egiten da, eta benetako esperientzia ematen du lan-ingurune batean.

LHko erdi-mailako sarbidea        ^

 • Ikasketa baldintzak.
 • Erdi-mailako sarrera proba.
 • Erdi-mailako zikloetan sartzeko ikastaroa.

Teknikariaren tituluen eskaintza Nafarroan        ^

Nafarroan Lanbide Heziketako eta Arte Plastiko eta Diseinuko Teknikariaren tituluen katalogoa 40 tituluk osatzen dute, 22 lanbide-arlotan taldekatuta (21 Lanbide Heziketakoak eta 1 Arte Plastiko eta Diseinukoa).

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

 

ARTE GRAFIKOAK 

EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA                

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

 

ELIKAGAIEN INDUSTRIA

ENERGIA ETA URA

ERAUZTEKO INDUSTRIAK

 

FABRIKAZIO MEKANIKOA

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK

GIZARTE ETA KULTUR ZERBITZUAK ETA KOMUNITATEARENTZAKO ZERBITZUAK

GORPUTZ ETA KIROL JARDUERAK

INFORMATIKA Y KOMUNIKAZIOAK

 

INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK

IRUDIA ETA SOINUA

IRUDI PERTSONALA

 

KIMIKA

MERKATARITZA ETA MARKETINA

NEKAZARITZA

 

OSASUNA

 

OSTALARITZA ETA TURISMOA

ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA Y KORTXOGINTZA

 

ARTE PLASTIKOAK ETA DISEINUA

 

                                                          

 

 

Administrazioa eta kudeaketa   ^

Administrazio kudeaketako teknikaria

Enpresa handietan eta ertainetan eta txikietan egiten du lan, edozein jarduera-sektoretan, eta, bereziki, zerbitzuen sektorean, bai eta administrazio publikoetan ere; administrazio-laguntza ematen du enpresa eta erakunde horien administrazio- eta kudeaketa-lanetan, eta arreta ematen die bezeroei eta herritarrei.

Curriculuma

 

 
 
 

Arte grafikoak   ^

Aurreinprimaketa digitaleko teknikaria

Arte grafikoetako, prentsako, argitaletxeetako, komunikazioko, publizitateko, zerbitzu grafikoetako eta multimedia-argitalpenetako enpresetan egiten du lan, edo edozein produkzio-sektoretan, baldin eta enpresek aurreinprimaketa digitaleko sail bat behar badute, eta atal hauek izan baditzakete: irudiak digitalizatzea, argitalpen elektronikoak egitea, testuak eta irudiak tratatzea, orrikatzea eta maketatzea, orrialdeak ezartzea, inprimaketa-forma digitalak lortzea eta inprimaketa digitala.

Curriculuma

Inprimaketa grafikoko teknikaria

Oro har, offset, flexografia, serigrafia edo digitaleko inprimaketa-sekzioa duten arte grafikoetako enpresetan egiten du lan; liburuak inprimatzen dituzten enpresetan; aldizkako argitalpenak editatzen dituztenetan; paperezko ontziak eta bilgarriak, plastikoak, konplexuak eta kartoi uhindua fabrikatzen dituztenetan; paperaren eta kartoiaren transformatuetan; publizitatearen inprimaketan, eta ehungintzako, zeramikako eta bestelako produktuen estanpazioan dihardutenetan.

Curriculuma

 
 
 
 

Ehungintza, jantzigintza eta larruginta   ^

Jantzigintzako eta modako teknikaria

Jantzigintzako eta modako establezimenduetan eta industrietan egiten du lan, hala nola materialak prestatzeko eta ebakitzeko, jantziak ekoizteko, ehunezko eta larruzko jantzien eta etxerako ehun-artikuluen akabera industrialerako, industria- eta kirol-erabileretarako, eta neurrira egindako jantziak egiteko establezimenduetan.

 

 

 
 
 

Elektrizitatea eta elektronika   ^

Instalazio elektriko eta automatikoetako teknikaria

Eraikinetan, makina elektrikoetan, sistema automatizatuetan, behe-tentsioko instalazio elektrikoetan eta sistema domotikoetan telekomunikazio-azpiegiturak muntatzen eta mantentzen dihardu.

 

Curriculuma

 

Telekomunikazio instalazioetako teknikaria

Bere jarduera mikroenpresetan eta enpresa txiki eta ertainetan gauzatzen du, gehienbat pribatuetan, telekomunikazio-azpiegiturak, telebista-zirkuitu itxiko eta segurtasun elektronikoko instalazioak, telefonoguneak eta ahots- eta datu-sareen azpiegiturak, sonorizazioa eta megafonia, irrati-komunikazioetako instalazioak, sistema domotikoak eta ekipo informatikoak muntatzeko eta mantentzeko arloetan, bere kontura edo besteren kontura.

Curriculuma

 

 
 

Elikagaien industria   ^

Elikagaien prestakuntzako teknikaria

Enpresa txiki, ertain edo handietan egiten du lan, honako arlo funtzional hauetan: lehengaiak eta materialak jasotzea, produkzio-ekipoak prestatzea eta maneiatzea, elaborazio-, ontziratze- eta enbalaje-eragiketak kontrolatzea, eta produktu bukatuen kalitate-kontrolari, biltegiratzeari eta bidalketari laguntzea.

 

 

 

Okintzako, gozogintzako eta konfiteriako teknikaria

Okintzako, gozogintzako eta gozogintzako produktuak egiten dituzten artisau-lantegietan edo erdi-industrialetan egiten du lan, bai eta ostalaritza-sektorean, sukaldaritzako azpisektorean eta elaboratzaile gisa ere. Baita elikagaien merkataritzaren sektorean ere, okintzako, gozogintzako eta gozogintzako produktuak egiten eta saltzen dituzten establezimenduetan.

 

 

Oliba-olioetako eta ardoetako teknikaria

Oliba-olioak, ardoak eta beste edari batzuk egiteko eta ontziratzeko industrian egiten du lan, eta enpresetan, teknologia tradizionalarekin edo aurreratuarekin.

 

 

 

 
 
 

Energia eta ura   ^

Uren tratamendu sare eta araztegietako teknikaria

Administrazioan eta eraikinen hornidura-, saneamendu- eta barne-sareen muntaketa, eragiketa eta mantentze-lanak egiten dituzten enpresetan jarduten du, bai eta ura tratatu eta edangarri bihurtzeko sektoreko enpresetan eta hondakin-uren arazketa-sektoreko enpresetan ere.

 

Curriculuma

 

 
 

Erauzteko industriak   ^

Indusketetako eta zundaketetako teknikaria

Meatzaritzako, hidrogeologiako eta geoteknikako erauzketa- edo ikerketa-enpresetan, eraikuntza-enpresetan, lur-mugimenduetako enpresetan, aholkularitza geoteknikoetan, zundaketa-, zulaketa- eta indusketa-enpresetan eta lur-mugimenduetan jarduten du.

 

 

 

 
 

Fabrikazio mekanikoa   ^

Mekanizazioko teknikaria

Metalak transformatzen dituzten industrietan egiten du lan, honako azpisektore hauekin lotuta: makineria eta ekipo mekanikoa, material eta ekipo elektrikoa, elektronika optikoa eta industria-sektorean kokatutako garraio-materiala eraikitzea.

 

Curriculuma

 

Soldadura eta galdaragintzako teknikaria

Galdaragintzako, arotzeriako eta egiturako produktuak fabrikatzeko, konpontzeko eta muntatzeko industrietan egiten du lan, industria-sektoreko metalezko eraikuntzen, itsasontzien eta garraio-ibilgailuen fabrikazioaren azpisektoreekin lotuta.

 

Curriculuma

 

 
 

Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak   ^

Ibilgailu automobilen elektromekanikako teknikaria

Ibilgailuen eraikuntzaren eta mantentze-lanen sektorean, automobilen, motozikleten eta ibilgailu astunen azpisektoreetan egiten du lan.

 

 

 

Karrozeriako teknikaria

Ibilgailuen eraikuntzako eta mantentze-lanetako industrien karrozeria-arloan egiten du lan; beste produkzio-sektore batzuetan, non txapa-lanak egiten diren, karrozeriak eraldatzen diren, eta ibilgailu astunetan, zuntzezko elementuak eta konposatuak eta pintura eraiki eta konpontzen diren.

 

 

 

 
 

Gizarte eta kultur zerbitzuak eta komunitatearentzako zerbitzuak   ^

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei laguntzeko teknikaria

Pertsonentzako zerbitzuen sektorean dihardu: asistentzialak, psikosozialak eta etxeko kudeaketari laguntzekoak.

 

 

 

 

 

Gorputz eta kirol jarduerak   ^

Natura inguruneko gidari lanetako eta aisialdiko teknikaria

Kirol- eta jolas-jardueren eremuan jarduten du naturan, turismo aktiboan, kirol- edo abentura-turismoan eta aisialdiko eta abenturazko instalazioetan, bai eta aisialdiko gizarte- eta hezkuntza-jardueretan ere, jarduera horien antolaketa, garapen, dinamizazio, jarraipen eta ebaluazioaren arloetan, eta uretako espazio naturaletako prebentzio-, zaintza- eta erreskate-arloetan. Uretako esku-hartze unitateetan eta erreskate eta sorospen taldeetan ere jardun dezakete.

Curriculuma

 

 
 

Informatika eta komunikazioak   ^

Mikroinformatika-sistemetako eta sareetako teknikaria

Ekipamendu, sare eta zerbitzu mikroinformatikoak, oro har, merkaturatzen, muntatzen eta konpontzen diharduten zerbitzuen sektoreko enpresetan egiten du lan, erakundearen euskarri informatikoaren barruan, edo sistema mikroinformatikoak eta datu-sareak kudeatzeko erabiltzen dituzten edozein tamainako eta ekoizpen-sektoreko erakundeetan.

 

 

 
 
 

Instalazioa eta mantentze-lanak   ^

Beroa sortzeko instalazioetako teknikaria

Berokuntzaren azpisektoreekin, ur bero sanitarioa eta gasak ekoizteko eguzki-instalazio termikoekin eta eraikuntza eta obra zibileko sektorearekin lotutako instalazio termikoak eta fluidoak muntatzeko eta mantentzeko industrietan jarduten du.

 

 

 

Hozteko eta girotzeko instalazioetako teknikaria

Hotz komertzialaren, hotz industrialaren eta klimatizazioaren azpisektoreekin lotutako instalazio termikoak eta fluidodunak muntatzeko eta mantentzeko enpresetan jarduten du, bai eraikuntzaren eta obra zibilaren sektorean, bai industria-sektorean.

 

 

 

Mantentze-lan elektromekanikoetako teknikaria

Makineria, ekipo industriala eta linea automatizatuak muntatzen eta mantentzen edo instalatzen dituzten enpresetan egiten du lan, gehienbat enpresa pribatuetan.

 

 

 

 
 
 

Irudia eta soinua   ^

Bideo disc-jockey eta soinuko teknikaria

Zinema, bideo, telebista, multimedia, irrati, industria diskografiko, enpresa handi, ertain eta txikietan, publiko edo pribatuetan, telebistetan, zinema eta bideo ekoizleetan, irratietan, ekoiztetxe diskografikoetan, bikoizketa-enpresetan, soinugintzako enpresetan eta ikuskizun-ekoizleetan, eta musika-ekitaldi publikoak ekoizten dituzten enpresetan, soinuztatzeko instalazio finkoetan jarduten du.

Curriculuma.

 

 
 

 

Irudi pertsonala   ^

Estetikako eta edergintzako teknikaria

Irudi pertsonalarekin lotura zuzena duten enpresa ertain eta txikietan jarduten du, batez ere estetikako eta ile-apainketako zerbitzuen sektoreko establezimenduetan eta, oro har, irudi pertsonaleko produktuen salmentarekin eta kosmetikarekin zerikusia duten establezimenduetan.

Curriculuma.

 

Ile-apainketako eta ilearen kosmetikako teknikaria

Gizarte-erabilerako ile-apainketako prozesuetan diharduten irudi pertsonaleko enpresetan egiten du lan, eta zeregin hauek egiten ditu: zerbitzuak ematea; merkaturatzea; hornitzea; kalitatea; arriskuen aurkako babesa eta efluente eta hondakinen kontrola. Besteren kontura aritzen dira, eta beren kualifikazio-maila bereko, baxuagoko edo altuagoko pertsonekin lan egiten dute.

Curriculuma.

 

 
 

 

Kimika   ^

Kimika instalazioko teknikaria

Bere jarduera sektore kimikoko enpresetan garatzen du, ekoizpenaren, harreraren, bidalketaren, egokitzapenaren, hornidura logistikoaren, energiaren eta zerbitzu osagarrien eremuan, bai oinarrizko kimikaren azpisektorean, bai kimika eraldatzailearen azpisektorean.

 

 

 

Laborategiko eragiketetako teknikaria

Hainbat sektoretako enpresa eta laborategietan lan egiten du, saiakuntza fisikoak, fisiko-kimikoak, kimikoak eta mikrobiologikoak egin behar direnean, eta kalitate-kontrolera bideratutako ekipo eta instalazio osagarriak eraginkor mantendu behar direnean.

 

 

 
 
 

Merkataritza eta marketina   ^

Merkataritza jardueretako teknikaria

Bere jarduera edozein produkzio-sektoretan gauzatzen du, merkaturatze-arloaren barruan edo merkataritza-establezimenduen ataletan, produktuak eta/edo zerbitzuak saltzeko jarduerak eginez, merkaturatze-kanal desberdinen bidez, edo bere merkataritza antolatzeko eta kudeatzeko funtzioak eginez.​​​​

 

Curriculuma

 

 
 

Nekazaritza   ^

Lorategiko eta loradendako teknikaria

Barruko eta kanpoko lorategiak eta berdeguneak instalatu, mantendu eta hobetzeko, mintegian landareak eta zotalak ekoizteko eta lore eta landareekin konposizioak eta apaindurak sortu eta egiteko enpresa publiko eta pribatuetan jarduten du. Gainera, horiek merkaturatzeko eta banatzeko jarduerak egiten ditu, bai norberaren kontura, bai besteren kontura. Halaber, gai da tratamendu plagizidak egiteko, araudiak araututako jardueraren arabera eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko legeriarekin bat etorriz.

Curriculuma

Natura-ingurunea ustiatzeko eta kontserbatzeko teknikaria

Enpresa handi, ertain eta txikietan egiten du lan, bai publikoetan bai pribatuetan, baso-berritzeetan, basoen leheneratze eta antolamendu hidrologikoan, baso-aprobetxamenduan eta natura-ingurunearen kontrol eta zaintzan.

 

Curriculuma

 

Nekazaritza ekologikoko ekoizpenako teknikaria

Laborantzan eta/edo abeltzaintza ekologikoan diharduten enpresa publiko zein pribatuetan egiten du lan, besteren kontura edo bere kontura. Nekazaritzako eta abeltzaintzako sektorearen barruan kokatzen da honako ekoizpen-jarduera hauetan: fruta-hazkuntzako ustiategiak; baratzezaintzako eta belar-laborantza ekologikoko ustiategiak; abeltzaintza-ustiategi ekologikoak; lorezaintza ekologikorako landareak ekoizten dituzten enpresak; laborantzako eta abeltzaintza ekologikoko ekoizpeneko ikerketa- eta esperimentazio-erakundeak; nekazaritza eta abeltzaintza ekologikorako zerbitzu-enpresak; eskola-haztegiak eta -baratzeak; produktu ekologikoak ziurtatzeko enpresak; baserri-eskolak eta natura-gelak.

         Curriculuma

Nekazaritza eta abeltzaintzako produkzioko teknikaria

Bere jarduera abeltzaintzako laborantzan eta/edo ekoizpenean aritzen diren enpresa publiko zein pribatuetan garatzen du, besteren kontura edo bere kontura: fruta-ustiategiak; baratzezaintzako eta belar-laborantzako ustiategiak; abelazkuntzako ustiategiak; laborantzako eta abeltzaintzako ekoizpeneko ikerketa- eta esperimentazio-erakundeak; nekazaritzarako eta abeltzaintzarako zerbitzu-enpresak; eskola-haztegiak eta -baratzeak; baserri-eskolak eta natura-ikasgelak.

Curriculuma

 
 
 
 

Osasuna   ^

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

Lehen mailako arretako eta arreta komunitarioko sisteman garatzen du bere jarduera: etxekoa, osasunaren sustapena, aho-hortzen osasuna, kontsultak eta zaharren egoitzak; arreta espezializatuko sisteman: kontsultak, ospitaleratzea, larrialdiak, pediatria, unitate bereziak (ZIU, ZIU, etab.), geriatria...

 

 

 

Farmaziako eta parafarmaziako teknikaria

Produktu farmazeutikoak, parafarmazeutikoak eta, oro har, gizakien edo animalien osasunarekin, kosmetikarekin, fitoterapiarekin eta beste batzuekin lotutako produktuak saltzen dituzten establezimenduetan jarduten du; produktu farmazeutikoak egiten dituzten laborategi txikietan eta antzekoetan.

 

 

 

Osasun-larrialdietako teknikaria

Paziente edo biktimen lekualdaketarekin eta hasierako arreta sanitario eta psikologikoarekin lotutako osasun-sektorean garatzen du bere jarduera, larrialdi kolektiboen edo hondamendien aurrean osasun-logistika prestatzen eta garatzen lagunduz, bai eta babes zibilaren eremuan aurreikus daitezkeen larrialdi-planak eta arrisku-gailuak prestatzen ere.

 

 

 
 

Ostalaritza eta turismoa   ^

Jatetxe-arloko zerbitzuetako teknikaria

Ostalaritzaren sektorean eta jatetxeetan egiten du lan. Oro har, elikagaiak eta edariak prestatzeko eta zerbitzatzeko prozesuak garatzen dituzten ekoizpen-sektoreetan, hala nola ostalaritza-sektorean eta, horren esparruan, hotel- eta jatetxe-arloetan.

 

Curriculuma

 

Sukaldaritzako eta gastronomiako teknikaria

Ostalaritza-sektoreko enpresetan eta jatetxeen azpisektoreko establezimenduetan garatzen du bere jarduera, horietan garatzen baitira elikagaiak aurrez elaboratzeko, prestatzeko eta, hala badagokio, zerbitzatzeko prozesuak; elikagai gordinak aurrez elaboratzeko eta merkaturatzeko establezimenduetan; janari prestatuetan espezializatutako dendetan; elikagaiak eta bestelakoak biltegiratu, ontziratu eta banatzeko enpresetan.

Curriculuma

 

 
 

 

Zurgintza, altzarigintza eta kortxogintza   ^

Arotzeriako eta altzarigintzako teknikaria

Altzariak eta arotzeriako elementuak fabrikatzen eta muntatzen dituzten industrietan eta akabera-produktuak aplikatzen jarduten du.

 

 

 

Instalazio eta altzari-hornikuntzako teknikaria

Arotzeria eta altzarigintza muntatzen eta instalatzen duten enpresetan eta ukituak emateko akabera-produktuen aplikazioan jarduten du.

 

 

 

 
 
 

ARTE PLASTIKOAK ETA DISEINUA - Ikus-entzunezko komunikazio grafikoa   ^

Elkarreragileko produktu grafikoari laguntzeko teknikaria

Bere jarduera web-euskarriko produkzio grafikoko prozesuetan garatzen du, eta horretan laguntzen du web-euskarriko komunikazio-elementu grafikoei dagokienez, bai eta produktu grafiko interaktiboak egiteko prozesuari dagokionez ere.

 

 

Inprimatutako produktu grafikoari laguntzeko teknikaria

Bere jarduera produkzio grafikoko prozesuetan garatzen du, eta horretan laguntzen du estiloari, tipologia grafikoari, testuen banaketari, konposizioari eta maketazioari dagokienez, bai eta inprimaketa-prozesuari dagokionez ere.

 

 

 

 

Sartzeko baldintzak ^

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:

Titulu hauetakoren bat izatea:

 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua.
 • Oinarrizko Lanbide Titulua (OLHtik Erdi-mailako zikloetara sartzeko lehentasuna)
 • Hezkuntza-maila handiagoko beste titulu akademiko batzuk:
  • LHko edo Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikariaren titulua.
  • Batxilergoko titulua.
  • Lanbide Heziketako edo Arte Plastiko eta Diseinuko goi-mailako teknikariaren titulua.
  • Unibertsitate-titulua.
 • Gainditu izana:
  • Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba.
  • Beste sarbide-proba batzuk:
   • Goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba.
   • Unibertsitatera sartzeko proba 25 urtetik gorakoentzat.
  • Hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan erdi-mailako zikloak egiteko berariazko prestakuntza-ikastaroa, eta 17 urte beteta izatea ikastaroa amaitzen den urtean.
  • Aurreko hezkuntza-sistemetako beste irakaskuntza batzuk: BBBko bigarren maila, gehienez ere 2 irakasgai gainditu gabe/Rem/PREUko lehen zikloko bigarren maila/Arte Aplikatuen eta Lanbide Artistikoen irakaskuntzetako bigarren maila, 1963ko planeko hirugarren maila, edo komuneko bigarren maila esperimentala.
HLKP baten nahitaezko moduluak gaindituta dituzten pertsonek, LOMLOEn ezarritakoaren arabera, ez dituzte betetzen erdi-mailako zikloetan sartzeko baldintzak. Erdi-mailako sarbide-probaren bidez sartu behar dute (ikus Nafarroako erdi-mailako sarbide-proban dituzten salbuespenen atala).

Nafarroako erdi-mailako zikloetan sartzeko prozesuan, hiru sarbide-talde ezartzen dira, eta bertan kokatzen dira aipatutako sarbide-baldintzak. Onarpen-prozesuaren lehen fasean, erdi-mailako talde bateko plazen banaketa (oro har, 20 plaza talde bakoitzeko) honako hau da:

 • 1. taldea. DBH - 15 ikaspostu
 • 2. taldea. Oinarrizko LH - 3 ikaspostu
 • 3. taldea. Sarrera-proba eta beste titulu batzuk - 2 ikaspostu

Erdi-mailara Sarbide proba ^

Erdi-mailako probak balio du erdi mailako heziketa-zikloa aprobetxatzeko behar diren ezagutzak eta trebetasunak egiaztatzeko.

Erdi-mailako zikloetara sartzeko probaren modalitate bakarra dago. Gainditzeak lurralde nazional osoan du balioa.

Sartzeko baldintzak

- 17 urte izatea edo proba egiten den urtean betetzea, eta erdi-mailako zikloetan sartzeko beste baldintzaren bat ez izatea.

Probaren egitura

Hiru esparrutan antolatzen da: 'Komunikazioa', 'Gizartea' eta 'Zientifiko-teknologikoa'.

ESPARRUA GAITASUNA ARIKETAK
Komunikazioa Hizkuntza komunikazioa Gastelaniako edo euskarazko ariketa bat
Gizartea Soziala eta Zibikoa Gizarte Zientziako, Geografiako eta Historiako ariketa bat
Zientifiko-teknológikoa Matematika eta Zientziako eta Teknologiako Oinarrizko Gaitasunak 10 galderako ariketa bat: 5 galdera Natur Zientziei buruz eta 5 galdera Teknologiari buruz

 

Hiru eremuetako bakoitzaren kalifikazioa zenbakizkoa izango da, 0tik 10era bitartekoa. Probaren azken kalifikazioa hiru esparruetako batez besteko aritmetikoa izango da, eta eremuetan gutxienez 4ko kalifikazioa lortzen den bakoitzean kalkulatuko da. Amaierako kalifikazio hori 5 edo handiagoa bada, proba gaindituta dagoela ulertuko da.

Probaren gai-zerrendak

Laster eguneratuko dira.

Proba egiteko egokitzapenak

Sarbide-proba egiteko egokitzapenak eska ditzakete:

 • Desgaitasuna egiaztatzen duten pertsonak.
 • Hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak egiaztatzen dituzten pertsonak.

Probaren salbuespenak

Erdi-mailako zikloetara sartzeko probaren salbuespenak honako dokumentu honetan daude adierazita, eta bertan zerrendatzen da, halaber, dagokion salbuespena lortzeko aurkeztu behar den dokumentazioa.

Erdi-mailako sarbide-probaren salbuespenak

Erdi-mailako zikloetara sartzeko probaren eremuren baten salbuespena lortu nahi duten izangaiek berariaz eskatu beharko dute hori izena emateko eskabidean.

Erdi-mailako sarbide-proba - 2021eko Deialdia

Webgune honetan eta sarrera-probaren izapideen fitxan emandako informazio guztia irakurri ondoren, honako urrats hauek egin behar dira:

 1. INSKRIPZIOA. Erregistro telematiko bidez egiten da, 'Educa Portal' bidez edo Nafarroako LHko zentroetan bertan. Inskripzio-eskaera aurkeztu behar da behar den dokumentazio guztiarekin eta inskripzio-tasen ordainagiriarekin
 2. INSKRIBATUTAKO PERTSONEN BEHIN-BEHINEKO ETA BEHIN BETIKO ZERRENDAK. Izena eman duten pertsonak eta probaren eremuetatik egokitzeko eta salbuesteko eskaeren ebazpena argitaratu dira.
 3. PROBA EGITEA. Proba egiteko data eta tokia sarbide-probaren izapideen fitxan argitaratzen dira.
 4. PROBAREN EMAITZEN BEHIN-BEHINEKO ETA BEHIN BETIKO ZERRENDAK - ZIURTAGIRIAK JASOTZEA.

Sarbide-probaren 2021eko deialdiari buruzko informazioa, inskripzio-datei, probaren ariketak egiteari, emaitzen zerrendei eta beste informazio interesgarri batzuei buruzkoa, Izapideen Fitxan dago:

Zikloetara sartzeko proba izena ematea

Aurrezko deialdietako azterketa-ereduak

Hemen eskura ditzakezu azken hiru deialdietako azterketak

EM 2020 sarbide-proba

EM 2019 sarbide-proba

EM 2018 sarbide-proba

Erdi-mailako sarbide-proba gainditu izanaren ziurtagiria

Lurralde nazional osoan du balioa.

HEZKUNTZA-SISTEMA. Honako hauetara sartzeko aukera ematen du:

 • Lanbide Heziketako erdi-mailako zikloak.
 • Arte Plastikoetako eta Diseinuko erdi-mailako zikloak (ziklo horietarako beharrezkoa da Gaitasun Artistikoko Proba bat gainditzea ere).
 • Kirol-irakaskuntzako erdi-mailako zikloak (ziklo horietarako beharrezkoa da kirol-proba espezifiko bat gainditzea edo kirol-merezimendu bat egiaztatzea, kirol-modalitate eta -espezialitatearen arabera).

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIEN SISTEMA. Honako hauetara sartzeko aukera ematen du:

 • 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak.

Erdi-mailako sarbide-probaren baliokidetasunak ondorio profesionaletarako

Erdi-mailako sarbide-proba gainditzea DBHko graduatu-tituluaren baliokidea da ondorio profesionaletarako, baldin eta honako baldintza hauetako bat ere betetzen bada:

 • DBHko lehen bi mailetako jakintzagai guztiak gainditu izana.
 • DBHko I. mailako eremu guztiak gainditu izana helduentzat.
 • Martxoaren 7ko EDU/520/2011 Aginduak aldatu zuen ekainaren 10eko EDU/1603/2009 Aginduan adierazitako beste baldintza batzuk.
Beraz, lanpostu publiko edo pribatuen deialdi batean DBH edo baliokidea izatea eskatzen bada baldintza gisa, erdi-mailako sarrera-proba gaindituta duten eta adierazitako baldintzaren bat betetzen duten pertsonek lanpostu horiek lortzeko aukera izango dute.