Hezkuntza sistemako LH

Informazio orokorra - 2021-2022 ikasturteko onarpena - LHko sarbidea - Hezkuntza eskaintza - Tituluen zerrenda

Kontaktua: Lanbide Heziketaren Antolamendu eta Ebaluaziorako Atala
Mezu elektronikoak: ordenafp@navarra.es
Telefonoa: 848 426628 - 848 426036

Goi maila

Goi mailako eskaintza - 2021-2022 ikastaroa

Deskargatu 2021-2022 ikasturteko eskaintzaren liburuxka:     Goi maila

  LHko eta Arteetako goi-mailako zikloetan izena ematea

Goi-Mailako informazio orokorra        ^

Goi-mailako heziketa-zikloen bidez, LHko Goi-Mailako teknikariaren titulua lortzen da. Goi-mailako hezkuntzaren parte diren irakaskuntzak dira, eta Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko (LKKN) 3. mailako konpetentzia-atalei lotuta daude.

Ikasleek enplegu kualifikatuak lortzea ahalbidetuko dien gaitasun profesionala lortzera bideratuta daude: gaitasun hori hainbat teknika menderatzea eskatzen duten jarduera profesionalen multzo batean dago, eta modu autonomoan gauza daiteke. Lan teknikoa eta espezializatua koordinatzeko eta gainbegiratzeko erantzukizuna dakar. Jardueren oinarri teknikoak eta zientifikoak ulertzea eta prozesuaren faktoreak eta ondorio ekonomikoak ebaluatzea eskatzen du.

Goi-mailako teknikariaren titulua lortu ondoren, honako hauek egin ahal izango dituzu:

 • Lan munduan sartzea.
 • Goi-mailako beste ikasketa batzuekin eta unibertsitate-graduko ikasketekin jarraitzea.

Egitura eta antolamendua      ^

Iraupena: 2.000 ordu (1.400 orduko salbuespena izan ezik), aurrez aurreko modalitateko bi ikasturtetan antolatua.

Hauek dira lanbide-moduluak (ikasgaiak):

 • LKKNaren 3. mailako konpetentzia-atalei lotutako lanbide-moduluak. Kualifikazio osoa lor daiteke (osatzen duten konpetentzia-atal guztiak goi-mailako heziketa-zikloan badaude), edo kualifikazio osatugabea (zikloan ez daude kualifikazioaren konpetentzia-atal guztiak). Heziketa-zikloek, gutxienez, lanbide-kualifikazio osoa eskaintzen dute.
 • Konpetentzia-atalei lotu gabeko modulu teknikoak. LKKNari lotu gabeko gaitasun teknikoak ematen dituzte.
 • Zeharkako moduluak (goi-mailako heziketa-ziklo guztietarako komunak):
  • Laneko prestakuntza eta orientazioa: laneko Arriskuen Prebentzioaren oinarrizko maila egiaztatzen du.
  • Enpresa eta ekimen ekintzailea: ekintzailetzara eta barne-ekintzailetzara bideratua.
 • Atzerriko hizkuntzako modulua (ingelesa). Nafarroako goi-mailako ziklo guztiek sartzen dute.
 • Proiektuaren modulua: heziketa-zikloan zehar eskuratutako gaitasun guztiak proiektu batean biltzera bideratua.
 • Lantokiko Prestakuntzako modulua (LP): enpresetan eta erakundeetan egiten da, eta benetako esperientzia ematen du lan-ingurune batean.

Goi-mailako teknikariaren  tituluen eskaintza Nafarroan      ^

Nafarroan Lanbide Heziketako eta Arte Plastiko eta Diseinuko Goi-mailako Teknikariaren tituluen katalogoa 57 tituluk osatzen dute, 23 lanbide-arlotan taldekatuta (20 Lanbide Heziketakoak eta 3 Arte Plastiko eta Diseinukoa).

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA ARTE GRAFIKOAK ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK ENERGIA ETA URA ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA
FABRIKAZIO MEKANIKOA GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK GIZARTE ETA KULTUR ZERBITZUAK ETA KOMUNITA-TEARENTZAKO ZERBITZUAK
GORPUTZ ETA KIROL JARDUERAK INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK
IRUDI PERTSONALA IRUDIA ETA SOINUA KIMIKA
MERKATARITZA ETA MARKETINA NEKAZARITZA OSASUNA
OSTALARITZA ETA TURISMOA SEGURTASUNA ETA INGURUMENA ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOGINTZA

 

ARTE PLASTIKOAK ETA DISEINUA

 

 

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA   ^

Administrazio eta finantziateko goi-mailako teknikaria

Enpresa handietan eta ertainetan eta txikietan egiten du lan, edozein jarduera-sektoretan, eta, bereziki, zerbitzuen sektorean, bai eta administrazio publikoetan ere. Enpresa eta erakunde horien lan-, merkataritza-, kontabilitate- eta zerga-arloetako kudeaketan eta aholkularitzan administrazio-lanak egiten ditu, bezeroei eta herritarrei zerbitzua eta arreta eskainiz, administrazio publikoekin administrazio-izapideak eginez eta enpresaren artxiboa eta komunikazioak kudeatuz. Norberaren konturako langilea izan liteke, bere enpresa kudeatuz, edo jarduera ekonomiko bat askatasunez gauzatuz, hala nola finantza- eta lan-aholkularitza batean, proiektuen azterketan, besteak beste.

Curriculuma

Zuzendaritzari laguntza emateko goi-mailako teknikaria

Zuzendari baten edo gehiagoren, exekutiboen edo lantalde baten (saila, proiektua, taldea, etab.) ondoan egiten du bere jarduera, gero eta nazioartekotze handiagoko testuinguru batean. Funtsean, pertsona arteko zeregina du, bai eta antolaketa- eta administrazio-zeregina ere, eta mota guztietako erakundeetan gara daiteke (nazioko edo nazioarteko enpresetan, elkarteetan, gobernu-agentzietan, sektore publikoko edo pribatuko erakundeetan, etxeko erakundeetan edo nazioartekoetan).

Curriculuma

ARTE GRAFIKOAK   ^

Produkzio grafikoaren diseinuko eta kudeaketako goi-mailako teknikaria

Arte grafikoetako enpresetan, zerbitzu grafiko integraletako enpresetan, argitaletxeetan, eguneroko edo aldizkako prentsan eta ontziak, bilgarriak eta packaging-ak ekoizten dituzten enpresetan egiten du lan.

 

Curriculuma

 

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA   ^

Automatizazioko eta robotika industrialeko goi-mailako teknikaria

Sistema automatiko industrialekin lotutako enpresa publiko eta pribatuetan jarduten du, automatizazio industrialeko sistemak diseinatu, muntatu eta mantentzeko arloetan.

 

Curriculuma

 

Mantentze-lan elektronikoetako goi-mailako teknikaria

Telekomunikazioetako ekipoak eta sistemak, mikroprozesatutako sistemak, banda zabaleko sareak, sare telematikoak eta irrati-komunikazioak mantentzen eta konpontzen dituzten zerbitzu-sektoreko enpresetan jarduten du, hala pribatuetan nola publikoetan, bai eta industria-ekipoetan eta audioko eta bideoko profesionaletan ere, norberaren edo besteren kontura.

Curriculuma

 

Sistema elektroteknikoetako eta automatizatuetako goi-mailako teknikaria

Proiektuak garatzeko, eraikinen ingurunean instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzeko eta ikuskatzeko, sistema domotiko eta immotikoak instalatzeko, eraikinetako telekomunikazio-azpiegituretarako, behe-mailako sare elektrikoetarako eta sistema automatizatuetarako (bere kontura edo besteren kontura) lan egiten duten enpresa pribatuetan egiten du lan.

Curriculuma

 

Telekomunikazio eta informatika sistemetako goi-mailako teknikaria

Telekomunikazioetan, sistemen integrazioan, banda zabaleko sareetan, telematika-sareetan eta ikusentzunezko bitartekoetan diharduten zerbitzu-sektoreko enpresetan jarduten du, hala nola proiektuen garatzaileetan, sistemen integratzaileetan eta instalazioen eta azpiegituren muntaketaren eta mantentze-lanen ikuskatzaileetan, bere kontura zein besteren kontura.

Curriculuma

 

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK   ^

Elikagaien industriako prozesuetako eta kalitateko goi-mailako teknikaria

Elikagaien industriako enpresa txiki, ertain edo handietan egiten du lan, eta lantalde batean integratzen da. Lantalde horretan, ekoizpena kudeatzeko, antolatzeko eta kontrolatzeko lanak egiten ditu, logistikaren, ikerketaren eta garapenaren, elikagaien kalitatearen eta segurtasunaren arlo funtzionaletan.

 

 

 

ENERGIA ETA URA   ^

Energia berriztagarrietako goi-mailako teknikaria

Energia elektrikoa ekoizteko energia eolikoen eta eguzki-energia fotovoltaikoen instalazioak sustatzen, muntatzen, ustiatzen eta mantentzen diharduten enpresetan jarduten du, baita energia elektrikoa sortu, garraiatu eta banatzearekin lotutako enpresetan ere, edo goi-tentsioko instalazioak dituzten enpresetan, bai eta azpiestazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak egiten dituzten industria-enpresetan ere.

Curriculuma

 

Energia-eraginkortasuneko eta eguzki-energia termikoko goi-mailako teknikaria

Energia-sektorean jarduten du, energia-auditoretza, -ikuskapen eta -ziurtagirietan eskumena duten erakundeetan, bai eta eraikinetan eguzki-energiako instalazioen bideragarritasun-, sustapen-, ezarpen- eta mantentze-azterketak egiten dituzten enpresetan ere.

 

Curriculuma

 

Zentral elektrikoetako goi-mailako teknikaria (OL)

Elektrizitatea sortzeko zentral elektriko termikoak (ikatza, gasa, diesela, biomasa eta beste erregai batzuk, sorkuntza elektriko termosolarreko eta kogenerazioko instalazioak barne) eta hidroelektrikoak erabiltzen dituzten enpresetan jarduten du. Goi-tentsioko instalazioak dituzten enpresetan ere bai, bai eta zentral eta azpiestazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak egiten dituzten industria-enpresetan ere, funtzionalki nagusi baten mende badaude eta bere kargura langileak izan baditzake.

Curriculuma

ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA   ^

Eraikuntza proiektuetako goi-mailako teknikaria

Soldatapeko langile edo autonomo gisa jarduten du arkitektura- eta ingeniaritza-ikasketetan, delineazioan, aholkularitzan, higiezinen sustatzaileetan, eraikuntza-enpresetan eta administrazio publikoetan. Bere jarduera araututa dago.

 

Curriculuma

 

FABRIKAZIO MEKANIKOA   ^

Fabrikazio mekanikoko diseinuko goi-mailako teknikaria

Metalak, polimeroak, elastomeroak eta material konposatuak transformatzeko industrien sektorean jarduten du, makineria eta ekipo mekanikoa, material eta ekipo elektriko elektroniko eta optikoa eta industria-sektorean kokatutako garraio-materiala eraikitzeko azpisektoreekin lotuta.

 

Curriculuma

 

Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioko goi-mailako teknikaria

Metalak transformatzen dituzten industrietan egiten du lan, honako azpisektore hauekin lotuta: makineria eta ekipo mekanikoa, material eta ekipo elektriko elektroniko eta optikoa eta industria-sektoreko garraio-materiala eraikitzea.

 

Curriculuma

 

Metalezko eraikuntzetako goi-mailako teknikaria

Biltegi handiak, galdaragintza lodia eta industria-hoditeria, tailer mekanikoak, karrozeriak, atoiak eta iraulkiak egitea, itsasontziak eraikitzea eta konpontzea, instalazio petrokimikoak, garraio-materiala, metalezko eraikuntzen muntaia eta konponketa egiten dituzten industrietan jarduten du.

 

Curriculuma

 

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK   ^

Automobilgintzako goi-mailako teknikaria

Honako sektore hauetan egiten du lan: ibilgailuen eraikuntza eta mantentze-lanak, erauzketa-industriak, eraikuntza eta obra publikoak, ibilgailuen entsegu-laborategiak, azterketa teknikoa egiten duten enpresak, ibilgailuen egiaztapen-, diagnostiko- eta ordezte-ekipoak fabrikatzen, saltzen eta merkaturatzen dituzten enpresak, eta ibilgailuak, bidaiariak eta salgaiak garraiatzeko eta aseguru-etxeak alokatzeko floten enpresak.

 

 

 

GIZARTE ETA KULTUR ZERBITZUAK ETA KOMUNITATEARENTZAKO ZERBITZUAK   ^

Animazio soziokulturaleko eta turistikoko goi-mailako teknikaria

Komunitatearentzako zerbitzuen sektorean egiten du lan: komunitatearen garapenean eta gazteentzako informazioan, kultura-zerbitzuen sektorean: irakurketan eta informazioan, informazioaren eta komunikazioaren teknologien sektorean, askotariko kultura-baliabide eta -produktuen sektorean, turismo-zerbitzuen sektorean eta aisialdiko eta denbora libreko sektorean: jolas- eta kirol-jardueretan, ingurumen-jardueretan eta aire zabaleko jardueretan.

 

Gizarte integrazioko goi-mailako teknikaria

Pertsonentzako zerbitzuen sektorean egiten du lan: asistentzialak, hezkuntzakoak, etxeko kudeaketan eta kudeaketa psikosozialetan laguntzekoak, eta komunitatearentzako zerbitzuen sektorean: gizarte-desabantailan dauden kolektiboei eta pertsonei arreta psikosoziala ematea, gizarte-bitartekaritza, laneratzea eta lan-munduratzea, eta aukera-berdintasuna sustatzea.

 

Haur hezkuntzako goi-mailako teknikaria

Hezkuntza formalaren eta ez-formalaren sektorean eta haurrei arreta emateko gizarte-zerbitzuen sektorean egiten du lan. Haur-hezitzaile gisa 0-6 urte bitarteko etapan aritzen da.

 

 

GORPUTZ ETA KIROL JARDUERAK   ^

Egokitze fisikoko goi-mailako taknikaria

Bai eremu publikoan, bai erakunde pribatuetan, gimnasioetan, kirol-zerbitzuetako enpresetan, kirol-patronatuetan edo udaleko kirol-erakundeetan, kirol-klubetan edo -elkarteetan, klub edo elkarte sozialetan, turismo-enpresetan (hotelak, kanpina eta bainuetxeak, besteak beste), langileentzako kirol-zerbitzuak dituzten enpresa handietan, zentro geriatrikoetan edo sozialetan, kirol-federazioetan edo kirol-erakunde publikoetan (aldundiak eta kirol-zuzendaritza nagusiak, besteak beste).

Curriculuma

Gizarte eta kirol animazioko eta irakaskuntzako goi-mailako teknikaria

Gizarte-animazioaren, hainbat testuinguru eta adinetako gorputz- eta kirol-irakaskuntzaren, animazio turistikoaren eta haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jardueren arloetan dihardu, eta jarduerak planifikatzeaz, antolatzeaz, dinamizatzeaz eta ebaluatzeaz arduratzen da. Era berean, lehiaketa ez-ofizialak eta kirol-ekitaldi fisiko txikiak antolatzeaz arduratu daiteke erabiltzaile guztientzat eta turismo aktiboko enpresentzat.

Curriculuma

 

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK   ^

Plataforma ugariko aplikazioen garapeneko goi-mailako teknikaria

Edozein tamainatako erakunde publiko edo pribatuetan egiten du lan, bai besteren kontura, bai bere kontura, eta plataforma anitzeko aplikazio informatikoak garatzeko arloan egiten du lan, hainbat arlotan: enpresa- eta negozio-kudeaketa, bezeroekiko harremanak, hezkuntza, aisia, gailu mugikorrak eta entretenimendua, besteak beste; intranet, estranet eta Internet irismeneko inguruneetan garatu eta ezarritako aplikazioak; enpresa-baliabideak planifikatzeko eta bezeroekiko harremanak kudeatzeko sistemak ezarri eta egokitzea.

 

 

Sareko sistema informatikoen administrazioko goi-mailako teknikaria

Datuak kudeatzeko sistemak eta sareen azpiegitura (intranet, Internet eta/edo estranet) dituzten erakundeen informatika-arloan egiten du lan.

 

 

 

Web aplikazioen garapeneko goi-mailako teknikaria

Enpresa edo erakunde publiko edo pribatuetan egiten du lan, bai besteren kontura, bai norberaren kontura, eta web-inguruneekin lotutako aplikazio informatikoak garatzen ditu (intranet, estranet eta Internet).

 

 

 

INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK   ^

Bero eta fluido instalazioen mantentze-laneko goi-mailako teknikaria

Instalazio termikoak eta fluidodunak muntatzeko eta mantentzeko industrietan garatzen du bere jarduera, honako azpisektore hauekin lotuta: girotzea (berokuntza, hoztea eta aireztatzea) eta ur bero sanitarioa ekoiztea industria-sektorean eta eraikuntzaren eta obra zibilaren sektorean.

 

 

Lanbide arriskuen prebentzioko goi-mailako teknikaria

Produktu- eta zerbitzu-enpresetan jarduten du, prebentzio-funtzioak betez. Prebentzio-koordinatzaileak, prebentzio-teknikariak eta segurtasun- eta higiene-buruak dira.

 

 

 

Mecatronika industrialeko goi-mailako teknikaria

Bere jarduera profesionala nagusiki pribatuak diren enpresetan egiten du, proiektuak garatzeko, eta sistema mekatronikoak edo makineria-instalazioak, ekipo industrialak eta linea automatizatuak bere kontura edo beste baten kontura muntatzeko eta mantentzeko.

 

 

 

IRUDI PERTSONALA   ^

Estetika integraleko eta ongizateko goi-mailako teknikaria

Irudi pertsonalaren zainketen sektorean, zainketa estetikoen azpisektorean, enpresa txiki eta ertainetan (gehienak pribatuak), tratamendu estetiko integralen, estetika hidrotermalaren, pigmentuen mikroezarpenaren, depilazio aurreratuaren, masaje estetikoaren eta drainatzearen arloetan eta tratamendu eta produktu kosmetikoen arloko aholkularitzan dihardu.

Curriculuma.

 

Ile-apainketako estilismoko eta zuzendaritzako goi-mailako teknikaria

Ile-apainketako prozesuen zuzendari gisa jarduten du sektorean aritzen diren enpresetan eta ikus-entzunezko ekoizpenetan eta ekoizpen eszenikoetan, eta banakako eta taldeko lanak egiten ditu arlo funtzionaletan: diseinua eta berrikuntza, zerbitzuak antolatu eta ematea, merkaturatzea, logistika, kalitatea, arriskuen prebentzioa eta ingurumen-kudeaketa.

Curriculuma.

 

IRUDIA ETA SOINUA   ^

Ikuskizunen eta ikus-entzunezkoen errealizazioko goi-mailako teknikaria

Era guztietako ikus-entzunezko programen (zinema, bideoa, multimedia, telebista, irratia eta new media) produkzioaren sektorean dihardu, baita ikuskizunen produkzioan ere (arte eszenikoak, musika-ekoizpenak eta ekitaldiak).

Ikus-entzunezkoetarako eta ikuskizunetarako soinuko goi-mailako teknikaria

Irratigintzaren, diskogintzaren, ikus-entzunezkoen, ikuskizunaren, ekitaldien eta sonorizazio-egitura finko eta iragankorrak esparru mugatuetan muntatu eta instalatzearen sektoreetan egiten du lan.

 
KIMIKA   ^

Analisien eta kalitate kontrolaren laborategiko goi-mailako teknikaria

Kalitate-kontrolera eta ikerketara bideratutako materietan eta produktuetan saiakuntza fisikoak, fisiko-kimikoak, analisi kimikoak eta instrumentalak egin behar diren enpresetan edo laborategietan egiten du lan, bai eta ingurumen- edo elikadura-eremuetan proba mikrobiologikoak eta bioteknologikoak egin behar diren enpresetan ere.

 

 

 

MERKATARITZA ETA MARKETINA   ^

Garraio eta logistikako goi-mailako teknikaria

Garraioaren eta logistikaren sektoreko enpresetan egiten du lan, bere kontura nahiz besteren kontura, eta garraio- eta/edo logistika-zerbitzua planifikatzeko, antolatzeko, kudeatzeko eta merkaturatzeko eginkizunak betetzen ditu.

 

Curriculuma

 

Marketin eta publizitateko goi-mailako teknikaria

Edozein produkzio-sektoretako enpresetan egiten du lan, eta, batez ere, merkataritzaren eta marketin publikoaren eta pribatuaren sektorekoetan. Marketineko, merkataritza-ikerketako, publizitateko eta harreman publikoetako jarduerak planifikatzen, antolatzen eta kudeatzen ditu.

 

Curriculuma

Nazioarteko merkataritzako goi-mailako teknikaria

Edozein produkzio-sektoretako enpresetan egiten du lan, eta, batez ere, merkataritzaren eta marketin publikoaren eta pribatuaren sektorekoetan, eta nazioarteko merkataritzako jardueren plangintza-, antolaketa-, kudeaketa- eta aholkularitza-funtzioak betetzen ditu.

 

Curriculuma

Salmenten eta merkataritza-guneen kudeaketako goi-mailako teknikaria

Edozein produkzio-sektoretako enpresetan egiten du lan, eta, batez ere, merkataritzaren eta marketin publikoaren eta pribatuaren sektorekoetan. Produktuak eta zerbitzuak salerosteko jarduerak planifikatzeko, antolatzeko eta kudeatzeko eginkizunak betetzen ditu, bai eta merkataritza-guneak diseinatu, ezarri eta kudeatzekoak ere.

 

Curriculuma

 

NEKAZARITZA   ^

Abeltzaitza eta abeeren osasunerako laguntzako goi-mailako teknikaria

Abeltzaintzako ekoizpen konbentzionalean edo ekologikoan jarduten du, enpresa handi, ertain eta txikietan, publiko zein pribatuetan, bai eta zaldi-aziendaren hazkuntzarekin, trebakuntzarekin, muntaketarekin eta erakusketarekin lotutako enpresetan ere, norberaren edo besteren kontura, eta, hala badagokio, ekoizpenaren arduradunaren jarraibideak betetzen ditu.

Curriculuma

 

Basoen eta natur ingurunearen kudeaketako goi-mailako teknikaria

Enpresa handi, ertain eta txikien kudeaketa-arloan egiten du lan, publikoak zein pribatuak, bai besteren kontura, bai bere kontura, eta honako hauek egiten ditu: baso-kudeaketa, ehiza- eta arrain-kudeaketa, baso-haztegien kudeaketa, ingurumen-hezkuntzako programak garatzea, ingurune sozionaturalean informazioa, komunikazioa, prestakuntza, interpretazioa eta laguntza- eta gida-jarduerak egitea, eta natura-ingurunea eta bertako baliabideak kontrolatzea eta zaintzea. Baso-suteak itzaltzeko zerbitzuetan ere jarduten du, administrazio publikoen mendeko langile gisa. Halaber, gai da tratamendu plagizidak antolatu, kontrolatu eta egiteko, indarrean dagoen araudiak araututako jardueraren arabera.

Curriculuma

Paisajismoko eta landaguneko goi-mailako teknikaria

Kudeaketa-arloan jarduten du, enpresa handi, ertain eta txikietan, publiko zein pribatuetan, bai besteren kontura, bai norberaren kontura, parke eta lorategiak instalatzen, zaharberritzen eta mantentzen, paisaia lehengoratzen, nekazaritza-ekoizpen konbentzionala edo ekologikoa egiten eta haziak eta landareak mintegian ekoizten. Halaber, gai da tratamendu plagizidak antolatu, kontrolatu eta egiteko, indarrean dagoen araudiak araututako jardueraren arabera.

Curriculuma

OSASUNA   ^

Aho-hortzetako higieneko goi-mailako teknikaria

Bere jarduera osasun-sektore publikoan eta pribatuan garatzen du, osasun-arretaren eta osasunaren sustapenaren arloan, eta aho-hortzen osasuneko talde egituratuetan, lehen mailako arretako taldeetan, osasuna sustatzeko unitateetan eta hortz-kontsulta edo -kabinete pribatuetan parte hartzen du. Osasun-prebentzioko eta -arretako talde batean sar daitezke, mediku batek koordinatuta.

 

 

Anatomia patologikoko eta zitodiagnostikoko goi-mailako teknikaria

Osasun-sektorean, eremu publikoko erakunde eta erakundeetan eta enpresa pribatuetan egiten du lan, bai lehen mailako arretan, bai arreta espezializatuan, bai ikerketa-zentroetan. Dagokion medikuak gainbegiratuta egiten dute lan.

 

 

Diagnosi-irudiko eta medikuntza nuklearreko goi-mailako teknikaria

Osasun-sektore publikoan eta pribatuan, erradiodiagnostikoko eta medikuntza nuklearreko unitateetan, ikerketa-zentroetan, institutu anatomiko-forentseetan edo lege-medikuntzako zentroetan, albaitaritza-zentroetan eta animalien esperimentazioko zentroetan, eta ospitaleko produktuen, farmaziako produktuen eta elektromedikuntzako aplikazioen teknikarien ordezkaritza komertzialetan egiten du lan. Dagokion medikuak edo espezialistak eta instalazioaren gainbegiraleak gainbegiratuta egiten du lan, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak (SNK) instalazio erradioaktiboen operadore-operadore gisa emandako akreditazioarekin. Estatuko osasun-administrazioak arautzen du haien lanbide-jarduera.

 

Hortz protesietako goi-mailako teknikaria

Osasun-sektorean, enpresa pribatuetan edo laguntza-erakundeetan jarduten du, hortz-protesien laborategietan neurrira egindako osasun-produktuen fabrikatzaile gisa, hala nola autonomian edo besteren kontura, eta hortz-industriako enpresetan, hala nola materialak eta makinak hornitzen dituzten lantegietan edo hortz-biltegietan, enpresaren prestakuntza-jarduera espezifikoetan parte hartuz. Ikerketa teknologikoaren arloan ere jardun dezake, hortzen sektoreko enpresen barruan eta hortzen industriako irakasle gisa, material eta teknika berriei buruzko oinarrizko ikastaroak edo ikastaro aurreratuak emanez. Estatuko osasun-administrazioak arautzen du haien jarduera.

 

Laborategi kliniko eta biomedikoko goi-mailako teknikaria

Osasun-sektorean, eremu publikoko organismo eta erakundeetan eta enpresa pribatuetan egiten du lan, analisi klinikoen laborategian eta diagnostikoan, tratamenduan, kudeaketan eta ikerketan. Mendeko langileak dira, eta organismo edo erakunde txikia, ertaina edo handia izan daiteke. Estatuko osasun-administrazioak arautzen du haien lanbide-jarduera.

 

 

OSTALARITZA ETA TURISMOA   ^

Bidaia-agentzietako eta ekitaldien kudeaketako goi-mailako teknikaria

Turismo-sektorean, txikizkako, handizkako eta handizkako eta txikizkako bidaia-agentzien azpisektorean, bai eta harreran eta ekitaldietan espezializatutako agentzietan ere, arlo hauetan: zerbitzuak/turismo-produktuak eta ekitaldiak administratzea - Erreserbak - Produktua - Saltzea.

Curriculuma

 

Gida, informazio eta laguntza turistikoetako goi-mailako teknikaria

Turismo-sektorean egiten du lan, horrek mota guztietako ekitaldiak, bidaiari-terminalak eta garraio-enpresak hartzen ditu barnean, baita turismo-eremu tradizionalak ere, hala nola helmugak eta informazio-guneak, besteak beste. Gainera, gaitasuna du sektore berari lotutako tokiko garapen-planak eta -jarduerak sortzeko eta ezartzeko. Besteren konturako langileak nahiz norberaren konturako langileak dira, administrazio publikoetan edo antzeko ezaugarriak dituzten erakundeetan (partzuergoak, patronatuak, etab.) lanpostuak betetzeko aukera barne.

Curriculuma

Jatetxe-arloko zerbitzuen zuzendaritzako goi-mailako teknikaria

Sektore publikoko edo pribatuko jatetxe-arloko enpresa handietan eta ertainetan eta txikietan egiten du lan. Kasu horretan, beren eginkizunak jatetxeko zuzendaritzaren edo gerentziaren edo hierarkian baliokidea den goragokoaren mende betetzen dituzte.

Curriculuma

 

Sukalde zuzendaritzako goi-mailako teknikaria

Enpresa handietan eta ertain eta txikietan egiten du lan, batez ere ostalaritza-sektorean eta, zehazki, jatetxeen azpisektorean. Askotan, establezimendu txikietan jardun dezake, aldi berean, sukaldaritzaren jabe eta arduradun gisa.

Curriculuma

 

Turismo-ostatuen kudeaketako goi-mailako teknikaria (OL)

Turismo-sektorean garatzen du bere jarduera, batez ere turismo-ostatuen azpisektorean, bai hoteletan bai hotelez kanpokoetan, antzeko mota batzuk barne, hala nola osasun-egoitzak, ospitaleak eta ikasle-egoitzak, besteak beste.

Curriculuma

 

 

SEGURTASUNA ETA INGURUMENA   ^

Ingurumen hezkuntzako eta kontroleko goi-mailako teknikaria

Bere jarduera edozein erakunde publiko edo pribatutan egiten du, eta honako helburu hauek ditu: ingurumena eta bere baliabideak kontrolatzea, ingurumen-hezkuntzako programak garatzea (informazioa, komunikazioa, prestakuntza, interpretazioa eta ingurumen-partaidetza), gidari, interprete eta laguntzaile gisa jardutea ingurunean edo ingurumen-kudeaketan.

 

 

Ingurumen Kimikako eta osasuneko goi-mailako teknikaria

Osasun-arloan jarduten du, batez ere, osasun publikoaren edo pribatuaren arloan, kutsatzaileak izan daitezkeen ekoizpen-sektoreetan eta nazioko, autonomia-erkidegoko eta tokiko administrazioan, osasunarekin eta/edo ingurumenarekin lotutako zerbitzuetan.

 

 

 

ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOGINTZA   ^

Altzari-hornikuntzako eta diseinuko goi-mailako teknikaria

Arotzeriako eta altzarigintzako produkzioaren eta instalazioaren sektorean jarduten du, enpresa txiki, ertain eta handietan, besteren kontura edo bere kontura, eta funtzio hauek betetzen ditu: diseinu teknikoa, produkzioa gainbegiratzea, fabrikazio automatizatua, altzarigintzako proiektuak gauzatzea eta instalazioak muntatzea.

 

 

 

ARTE PLASTIKOAK ETA DISEINUA - Eskulturako arte aplikatuak   ^

Ebanisteria artistikoko goi-mailako teknikaria

Enpresa txiki eta ertainetan egiten du lan, lantegietan, eta ebanisteria artistikoko tailerreko arduradun gisa aritzen da, bai eta altzari artistikoak zaharberritzeko azpisektoreko laguntzaile tekniko gisa ere.

Eskulturazko tekniketako goi-mailako teknikaria

Enpresa eta lantegietan garatzen du bere jarduera, eta lanpostu horietan aritzen da apaingarrien, dekorazioen eta eskulturen ekoizpen artistikoko tailerraren arduradun gisa, apaingarrien eta dekorazioen funtzioetarako eskultura-elementuen errealizadore gisa, apaingarrien, dekorazioen eta eskulturen funtzioetarako obretako royectista gisa, bai eta ondarea berreskuratzera bideratutako eskultura-elementuen obragile gisa ere.

 

 

ARTE PLASTIKOAK ETA DISEINUA - Ikus-entzunezko  Komunikazio Grafikoa

Argazkigintzako goi-mailako teknikaria

Bere kontura edo komunikazio grafikoaren eta ikus-entzunezkoaren sektoreko enpresa bateko kide gisa garatzen du bere jarduera, eta honako lanpostu hauek betetzen ditu: argazkilaria, argazkilaria edo erreportaje sozialekoa, argazkilaria edo publizitarioa, argazkilaria edo modakoa, argazkilaria edo arkitektura eta barnerapenekoa, argazkilaria edo artistikoa, arkeologia-aztarnategietako argazkilaria, argazki-produkzio digitalaren ondokoa, argazkigintzako laborategietako eta argazkigintzako laborategietako eta argazkigintzako artxiboetako artxiboetako argazki-teknikari espezialista eta argazkigintzako artxiboetako argazkigintzako artxiboa.

 

 

Ikus-entzuneko grafikako goi-mailako teknikaria

Bere kontura edo komunikazio grafikoaren eta ikus-entzunezkoen sektoreko enpresa bateko kide gisa garatzen du bere jarduera, eta lanpostuak betetzen ditu hainbat banaketa-formatutara eta baliabide teknikoetara bideratutako ikus-entzunezko produkzioaren eta postprodukzioaren errealizatzaile gisa, eszenatoki erreal eta birtualen diseinatzaile eta konpositore gisa eta eszenaren argiztapen gisa, ikus-entzunezko piezen musika-hautatzaile gisa, grafiko korporatiboko ikus-entzunezko errealizatzaile gisa, ikus-entzunezko errotuladore gisa eta produkzio digital osteko espezialista gisa.

Ilustrazioko goi-mailako teknikaria

Bere kontura edo komunikazio grafikoaren eta ikus-entzunezkoaren sektoreko enpresa bateko kide gisa garatzen du bere jarduera, eta hainbat arlotako (zientzia, teknika, arkitektura, interiorismoa, moda, publizitatea...) ilustrazioen sortzaile, ilustratzaile/marrazkigile, liburu interaktibo eta zabalgarrien proiektuen sortzaile, dokumentu-bilaketaren ikertzaile eta ilustrazio-proiektuetarako grafiko gisa jarduten du, bai eta Ilustrazio kulturalekin eta dibulgazio-jarduerekin lotutako hezkuntza-ilustrazioekin eta dibulgazio-jarduerekin ere.

 

 

Animazioko goi-mailako teknikaria

Bere kontura edo komunikazio grafikoaren eta ikus-entzunezkoaren sektoreko enpresa bateko kide gisa garatzen du bere jarduera, eta lanpostuak betetzen ditu, hala nola animazio-film independenteen errealizatzaile-errealizatzailea, edo kulturaren eta entretenimenduaren industriako ikus-entzunezko edo multimediako ekoizpenetan integratuak, animazio-piezen gidoilaria, agertokien, funtsen, objektuen, fotograma giltzarrien, interkalazio-marrazkien, 2D edo 3D animazio-elementuen sortzailea.

 

 

ARTE PLASTIKOAK ETA DISEINUA - Libururako arte aplikatuak

Grabatua eta estanpazio tekniketako goi-mailako teknikaria

Enpresa eta tailerretan egiten du lan, eta, horietan, kalitate tekniko eta artistikoko grabatuen eta estanpazioen sortzaile eta errealizadore gisa jarduten du, hainbat teknikarekin (grabatua, serigrafia, litografia...).

 

 

 

 

 

Sartzeko baldintzak      ^

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:

 1. Titulu hauetakoren bat izatea:
  • Lanbide Heziketako edo Arte Plastiko eta Diseinuko teknikariaren titulua.
  • Batxillergoko titulua (Batxillergotik goi-mailako zikloetara sartzeko lehentasuna)
  • Maila akademiko handiagoko beste titulazio batzuk:
   • LHko edo Arte Plastiko eta Diseinuko goi-mailako teknikariaren titulua.
   • Unibertsitate-titulua.
  • Aurreko hezkuntza-sistemetako beste titulazio batzuk: teknikari espezialistaren titulua/Batxilergo esperimentaleko edozein modalitatetako 2. maila/PREU.
 2. Gainditu izana:

Oharra: BBBko 3. maila gainditu duten (eta UBI gainditu ez duten) pertsonek, LOMLOE indarrean sartzearekin batera, ez dute goi-mailako zikloetarako zuzeneko sarbiderik; 25 urtetik gorakoentzako goi-mailako zikloetarako edo unibertsitaterako sarbide-probaren bidez sartzen dira. (Ikus Nafarroako Goi Mailako Zikloen Probaren Salbuespenak atala).

Nafarroan goi-mailako zikloetan sartzeko prozesuan, hiru sarbide-talde ezartzen dira, eta talde horietan kokatzen dira aipatutako sarbide-baldintzak. Onarpen-prozesuaren lehen fasean, honako hau da goi-mailako talde bateko plazen banaketa (oro har, 20 plaza talde bakoitzeko):

 • 1.taldea. Batxilergoa - 10 plaza
 • 2. taldea. Hko edo APDko teknikaria - 8 plaza
 • 3. taldea. Proba eta beste titulazio batzuk - 2 plaza

Goi-Mailako sarbide proba      ^

Goi-mailako probak balio du izangaiek batxilergoko helburuei dagokienez heldutasuna dutela egiaztatzeko, bai eta lortu nahi den goi-mailako heziketa-ziklorako behar diren berariazko ezagutzak dituztela egiaztatzeko ere.

Goi-mailako zikloetara sartzeko 5 proba mota daude. Gainditzeak lurralde nazional osoan du balioa.

 • Zientziak eta ingeniaritza.
 • Gizarte zientziak.
 • Osasun zientziak.
 • Giza zientziak.
 • Arteak.

Sartzeko baldintzak

- 19 urte izatea edo proba egiten den urtean betetzea, eta goi-mailako zikloetan sartzeko beste baldintzaren bat ez izatea.

Probaren egitura

Bi zatitan antolatzen da: 'Zati komuna' eta 'zati espezifikoa'.

'ZIENTZIA ETA INGENIARITZA' MODALITATEA

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
 

Espainiako Historia edo Atzerriko Hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) (1)

ariketa bat
  Matematika ariketa bat
Espezifikoa (2) Físika eta Kimica ariketa bat
  Marrazketa teknikoa ariketa bst
  Industria teknologia. ariketa bat
 • (1) Espainiako historia eta Atzerriko hizkuntza aukeratu behar dira.
 • (2) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

'GIZARTE ZIENTZIEN' MODALITATEA'

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
 

Espainiako Historia edo Atzerriko Hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) (1)

ariketa bat
  Gizarte zientziei aplikatutako Matematika ariketa bat
Espezifikoa (2) Enpresaren ekonomia ariketa bat
  Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak ariketa bat
  Geografia ariketa bat
 • (1) Espainiako historia eta Atzerriko hizkuntza aukeratu behar dira.
 • (2) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

'OSASUN ZIENTZIEN' MODALITATEA'

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
 

Espainiako Historia edo Atzerriko Hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) (1)

ariketa bat
  Gizarte zientziei aplikatutako Matematika ariketa bat
Espezifikoa (2) Biologia ariketa bat
  Kimica eta Fisika ariketa bat
  Lurraren eta ingurumenaren zientziak ariketa bat
 • (1) Espainiako historia eta Atzerriko hizkuntza aukeratu behar dira.
 • (2) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

'GIZA ZIENTZIEN' MODALITATEA

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
  Espainiako historia ariketa bat
  Atzerriko hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) ariketa bat
Espezifikoa (1) Psikologia ariketa bat
  Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak ariketa bat
  Geografia ariketa bat
 • (1) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

'ARTE' MODALITATEA

PROBAREN ZATIA GAIAK ARIKETAK
Komuna Hizkuntza ariketa bat
  Artearen historia ariketa bat
  Atzerriko hizkuntza (ingelesa edo frantsesa) ariketa bat
Espezifikoa (1) Marrazketa artistikoa ariketa bat
  Bolumen ariketa bat
  Marrazki teknikoa ariketa bat
 • (1) Zati espezifikoko 3 ikasgaietatik 2 aukeratu behar dira.

Bi zatietako bakoitzaren kalifikazioa 0 eta 10 puntu artekoa izango da. Probaren azken kalifikazioa bi zatien batez besteko aritmetikoa izango da, eta kalkulatuko da zatietan gutxienez 4ko kalifikazioa lortzen bada. Amaierako kalifikazio hori 5 edo handiagoa bada, proba gaindituta dagoela ulertuko da.

Probaren gai-zerrendak

Laster eguneratuko dira.

Proba egiteko egokitzapenak

Sarbide-proba egiteko egokitzapenak eska ditzakete:

 • Desgaitasuna egiaztatzen duten pertsonak
 • Hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak egiaztatzen dituzten pertsonak.

Probaren salbuespenak

Goi-mailako zikloetara  sartzeko probaren salbuespenak honako dokumentu honetan daude adierazita, eta bertan zerrendatzen da, halaber, dagokion salbuespena lortzeko aurkeztu behar den dokumentazioa.

  Goi-mailako sarbide-probaren salbuespenak (esteka laster aktibatuko da)

Goi-mailako zikloetara sartzeko probaren zatiren baten salbuespena lortu nahi duten izangaiek berariaz eskatu beharko dute hori izena emateko eskabidean.

Goi-mailako sarbide-proba - 2021eko Deialdia

Webgune honetan eta sarrera-probaren izapideen fitxan emandako informazio guztia irakurri ondoren, honako urrats hauek egin behar dira:

 1. INSKRIPZIOA. Erregistro telematiko bidez egiten da, 'Educa Portal' bidez edo Nafarroako LHko zentroetan bertan. Inskripzio-eskaera aurkeztu behar da behar den dokumentazio guztiarekin eta inskripzio-tasen ordainagiriarekin
 2. INSKRIBATUTAKO PERTSONEN BEHIN-BEHINEKO ETA BEHIN BETIKO ZERRENDAK. Izena eman duten pertsonak argitaratzen dira, bai eta probaren parteak egokitzeko eta salbuesteko eskaeren ebazpena ere.
 3. PROBA EGITEA. Proba egiteko data eta tokia sarbide-probaren izapideen fitxan argitaratzen dira..
 4. PROBAREN EMAITZEN BEHIN-BEHINEKO ETA BEHIN BETIKO ZERRENDAK - ZIURTAGIRIAK JASOTZEA .

Sarbide-probaren 2021eko deialdiari buruzko informazioa, inskripzio-datei, probaren ariketak egiteari, emaitzen zerrendei eta beste informazio interesgarri batzuei buruzkoa, Izapideen Fitxan dago:

  Zikloetara sartezo proba izena ematea

Aurrezko deialdietako azterketa-ereduak

Hemen eskura ditzakezu azken hiru deialdietako azterketak

  GM 2020 sarbide-proba (esteka laster aktibatuko da)

  GM 2019 sarbide-proba (esteka laster aktibatuko da)

  GM 2018 sarbide-proba (esteka laster aktibatuko da)

Goi-mailako sarbide-proba gainditu izanaren ziurtagiria

Lurralde nazional osoan du balioa.

HEZKUNTZA-SISTEMA. Honako hauetara sartzeko aukera ematen du:

 • Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko erdi-mailako zikloak (azken ziklo horietarako beharrezkoa da, halaber, Gaitasun Artistikoko Proba bat gainditzea, 'Arteak' proba gainditu bada izan ezik).
 • Lanbide Heziketako goi-mailako zikloak.
 • Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi-mailako zikloak (horietarako ere beharrezkoa da Gaitasun Artistikoko Proba bat gainditzea, 'Arteen' proba gainditu bada izan ezik).

Goi-mailako zikloetara sartzeko lehentasunak, gainditutako sarbide-probaren modalitatearen arabera.

 • Kirol-irakaskuntzetako goi-mailako zikloak (horietarako ere beharrezkoa da dagokion kirol-teknikariaren titulua izatea eta kirol-betekizun bat egiaztatzea).

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIEN SISTEMA. Honako hauetara sartzeko aukera ematen du:

 • 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriak.

Goi-mailako sarbide-proba baliokidetasunak ondorio profesionaletarako

Goi-mailako sarbide-proba gainditzea DBHko graduatu-tituluaren baliokidea da ondorio profesionaletarako, baldin eta honako baldintza hauetako bat ere betetzen bada:

 • DBHko lehen bi mailetako jakintzagai guztiak gainditu izana.
 • DBHko I. mailako eremu guztiak gainditu izana helduentzat.
 • Martxoaren 7ko EDU/520/2011 Aginduak aldatu zuen ekainaren 10eko EDU/1603/2009 Aginduan adierazitako beste baldintza batzuk.

Goi-mailako sarrera-proba gainditzea Batxiler-tituluaren baliokidea izango da ondorio profesionaletarako, DBHko graduatu-titulua edo baliokidea badu.

Beraz, lanpostu publiko edo pribatuen deialdi batean DBH edo baliokidea, edo Batxilergoa edo baliokidea izatea eskatzen bada, goii-mailako sarrera-proba gaindituta duten eta adierazitako baldintzak betetzen dituzuten pertsonek lanpostu horiek lortzeko aukera izango dute.