Hasierako Lanbide Heziketa - LHko Sistemako D eta E graduak

Informazio orokorra - Tituluen katalogoa - Onarpena - LHrako sarbidea - Prestakuntza-eskaintza

Kontaktua: Lanbide Heziketaren Antolamendu eta Ebaluaziorako Atala
Mezu elektronikoak: ordenafp@navarra.es
Telefonoa: 848 426628 - 848 426036

Goi maila

Goi mailako eskaintza - 2024-2025 ikastaroa

2024-2025 ikasturteko eskaintzaren liburuxka deskargatu:     GOI MAILA

 

Goi-Mailako informazio orokorra        ^

Goi-mailako heziketa-zikloen bidez, LHko Goi-Mailako teknikariaren titulua lortzen da. Goi-mailako hezkuntzaren parte diren irakaskuntzak dira, eta Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko (LKKN) 3. mailako konpetentzia-atalei lotuta daude.

Ikasleek enplegu kualifikatuak lortzea ahalbidetuko dien gaitasun profesionala lortzera bideratuta daude: gaitasun hori hainbat teknika menderatzea eskatzen duten jarduera profesionalen multzo batean dago, eta modu autonomoan gauza daiteke. Lan teknikoa eta espezializatua koordinatzeko eta gainbegiratzeko erantzukizuna dakar. Jardueren oinarri teknikoak eta zientifikoak ulertzea eta prozesuaren faktoreak eta ondorio ekonomikoak ebaluatzea eskatzen du.

Goi-mailako teknikariaren titulua lortu ondoren, honako hauek egin ahal izango dituzu:

 • Lan munduan sartzea.
 • Goi-mailako beste ikasketa batzuekin eta unibertsitate-graduko ikasketekin jarraitzea.

Egitura eta antolamendua      ^

Iraupena: 2.000 ordu (1.400 orduko salbuespena izan ezik), aurrez aurreko modalitateko bi ikasturtetan antolatua.

Hauek dira lanbide-moduluak (ikasgaiak):

 • LKKNaren 3. mailako konpetentzia-atalei lotutako lanbide-moduluak. Kualifikazio osoa lor daiteke (osatzen duten konpetentzia-atal guztiak goi-mailako heziketa-zikloan badaude), edo kualifikazio osatugabea (zikloan ez daude kualifikazioaren konpetentzia-atal guztiak). Heziketa-zikloek, gutxienez, lanbide-kualifikazio osoa eskaintzen dute.
 • Konpetentzia-atalei lotu gabeko modulu teknikoak. LKKNari lotu gabeko gaitasun teknikoak ematen dituzte.
 • Zeharkako moduluak (goi-mailako heziketa-ziklo guztietarako komunak):
  • Laneko prestakuntza eta orientazioa: laneko Arriskuen Prebentzioaren oinarrizko maila egiaztatzen du.
  • Enpresa eta ekimen ekintzailea: ekintzailetzara eta barne-ekintzailetzara bideratua.
 • Atzerriko hizkuntzako modulua (ingelesa). Nafarroako goi-mailako ziklo guztiek sartzen dute.
 • Proiektuaren modulua: heziketa-zikloan zehar eskuratutako gaitasun guztiak proiektu batean biltzera bideratua.
 • Lantokiko Prestakuntzako modulua (LP): enpresetan eta erakundeetan egiten da, eta benetako esperientzia ematen du lan-ingurune batean.

LHko goi-mailako sarbidea        ^