Juegolec 2002. Actividades de lenguaje, lectura y escritura

CD-ROM honek hizkuntza, irakurketa eta idazketari buruzko jarduerak eskaintzen ditu, ordenagailuan egiteko. Hasiera batean, bederen, Hezkuntza Premia Bereziak dituzten edo ikaskuntzan atzeratuak dabiltzan ikasleei zuzendutako lana da. Horren bidez, hizkuntza garatzen, irakurtzen eta idazten ikasteko lagundu nahi zaie. Nolanahi ere, HHn eta LHko lehen mailan aplikatu daiteke arazorik gabe.

Irakurri gehiago...

Komunikazio gaitasuna: testu idatzien ekoizpena. Zuzenketarako orientabideak
imagen

"Hezkuntza Ikuskaritzaren Koadernoak" bildumako Sistemaren Ebaluazioa sailaren 7. zenbakia. Erdaraz sail horren 7. zenbakia lehendik argitaratua zegoen baina euskarazko hau ez da haren itzulpena, baizik eta beste obra bat, euskal testuak zuzentzeak dakartzan zailtasunetan laguntzeko berariaz ondua.

Irakurri gehiago...

Konbentzitzeko Argudiatu
imagen

DBHko lehen zikloan argudiatzea lantzeko tailerren bilduma da. Bakoitzean ikasleentzako testuak eta ariketak proposatzen dira.

Irakurri gehiago...

La atención a la diversidad en el Primer Ciclo de la E.S.O.

Presenta orientaciones para la aplicación en los centros de la O.F. 514/1994 en lo que se refiere a las medidas de atención a la diversidad que en ella se contemplan. En anexos se incluyen la O.F. y Resoluciones, así como un ejemplo de desarrollo horario.

Irakurri gehiago...

La comprensión lectora en las lenguas del currículo

Irakurmena lantzeko probak jasotzen dira, gaztelaniaz, ingelesez eta euskaraz. Horrekin batera, ikasleen gaitasuna hobetzeko hausnarketak eta proposamenak eskaintzen dira. Probak gaitasun horri nazioartean eginiko probetako koordenaden arabera egiten da. Horrelakoetan arreta berezia jartzen da, ulermenari eta ahozko nahiz idatzizko adierazpenari loturiko alderdietan.

Irakurri gehiago...

La diversificación curricular en la E.S.O.

Curriculum aniztasuna zertan datzan azaltzen da. Honako gai hauen gaineko argibideak ematen dira: ikasleak hautatzeko eta sartzeko modua, irakasleek eduki behar duten profila eta prestakuntza, ikasgelaren antolakuntza, ordutegiak eta tailerrak, curriculumaren ikuspegia eta edukien aukeraketa, ebaluazioa eta titulazioa, eta hori guztia antolatzen Orientabide Departamentuak duen garrantzia.

Irakurri gehiago...

La evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria

Contiene la O.F. 515/1994 y la Resolución 656/1995 que regulan la Evaluación en la ESO. También contiene orientaciones y modelos de documentos e informes.

Irakurri gehiago...

La Evaluación Psicopedagógica en la Educación Secundaria Obligatoria

Ebaluazio psikopedagogikoa definitzen da eta ebaluatutako hezkuntza eremuak zehazten dira, hau da: ikaslea, eskola eta familia. Ebaluazio prozesua ere deskribatzen da. Bestalde, eranskinetan informazioa ez ezik aplikatu beharreko galdetegiak ere eskuratu daitezke.

Irakurri gehiago...

La Evaluación Psicopedagógica en la Educación Secundaria Obligatoria. Ejemplificación

Ebaluazio psikopedagogikoa egiteko jarduerak proposatzen dira.

Irakurri gehiago...

La formación de usuarios y el uso de la información

Faltzesko LHko ikastetxeko irakasleen esperientzia aurkezten zaigu. Eskola liburutegia erabiltzaileen prestakuntzarako eta Haur Hezkuntzatik DBHko 1. mailara unitate didaktikoak garatzeko gune bihurtzeko emandako pausoak azaltzen zaigu. Erantsitako DVDean, edukiari, sarrerari eta liburutegiaren antolamenduari buruzko antzezpena egiten da.

Irakurri gehiago...