plan de mejora times etiketa duen edukia.

Irakurketa Gaitasunak Hobetzeko Plana, 2008-2009

CD-ROM honek irakasleen esku jarri nahi ditu DBHn Irakurketa gaitasunak Hobetzeko Plana 2008-2009rako prestatu eta itxuratu dituzten materialak eta egindakoaren eta geroko ahalbideen osotarako ikuspegia eman nahi du. Orientabideak ere ematen ditu ikastetxe bakoitzeko Irakurketa Planean landutako materialak nola aprobetxatu jakiteko. Seiehun baino gehiago irakasle izan dira egileak.

Irakurri gehiago...

Irakurketan inplikaturiko gaitasunak hobetzeko proiektua

Irakurmena eta idazmena hobetzeko proiektua da, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako pentsatua. Gure ikasleek ongi berrendutako eta gaizki barrendutako gaitasunetatik abiatuta, ondoren irakurketa eta idazketa planaren helburuak proposatzen dira. Idazketa eta irakurketa plan baten oinarriak zertan diren esplikatzen da eta jarraibideak ematen ikastetxe bakoitzak bere plan propioa eratu dezan.

Irakurri gehiago...

Irakurriaren ulermena hobetzeko planaren triptikoa
Lehen Hezkuntzako Ikasleen oinarrizko gaitasunak hobetzeko plana
imagen

Lehen Hezkuntzako Ikasleen oinarrizko gaitasunak hobetzeko plana da. Hobekuntza helburuak aurkezten ditu eta ekintzara konkreturako proposamenak ere egiten ditu plana ikastetxean aplikatzeko.

Irakurri gehiago...

Plan de mejora para los centros de Educación Infantil y Primaria. Cursos 2005-2006 y 2006-2007

293/2005 Ebazpena jasotzen da, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzen Zuzendari Nagusiarena, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publiko eta itunpekoetan 2005-2007 ikasturteetarako hobekuntza plana ezartzen duena.

Irakurri gehiago...

Proyecto Atlante. Plan de mejora de las competencias básicas de Educación Infantil y Primaria

279/2004 Foru Agindua, urriaren 8koa, Haur eta Lehen Hezkuntzako oinarrizko trebetasunak hobetzeko Atlante Proiektua ezartzen duena. Eranskinean, helburu orokorrak, hobekuntzarako 10 ildoak, 50 helburu estrategikoak eta horiek aplikatzeko egutegia ageri dira.

Irakurri gehiago...