Landa eskolak

Landa-eskolatzat hartzen dira Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, landa-eremuetan kokatuta daudenak, gradu anitzeko unitateak dituztenak, hau da, 9 unitate baino gutxiago dituztenak, eta irakasle batek aldi berean ikasturte bat baino gehiago ematen duenean.

Kontaktua: 0-3 eta Landa Eskolen Atala
Mezu elektronikoak: dpto-0a3@educacion.navarra.es
Telefonoa: 848426555 – 848424803

Zonaldeak

Landa-eskolak Nafarroako hainbat landa-Zonaldealdetan  banatuta daude, 86/2018 Foru Aginduak araututa ("Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Ituna").

329/2019 Ebazpenaren arabera ("Nafarroako Foru Komunitateko Landa Eskolen Sarea sortzeko oinarriak"), eremu funtzionalak berregituratzea baimentzen da.

Baliabideak

Esteka interesgarriak

Landa Eskola

Irakaslegoaren prestakuntza

eTwinning

Secretariat d’Escola Rural de Catalunya

Bibliografia

Estrategias y recursos didácticos en la escuela rural”, Roser Boix Tomás.

Revista de Educación, 352. Mayo-Agosto 2010 pp. 353-378: “Aproximación a las aulas de escuela rural: heterogeneidad y aprendizaje en los grupos multigrado”, Antonio Bustos.

'Aula libre' aldizkaria

Hik Hasi

'Cuadernos de Pedagogía' aldizkaria

Cuadernos de pedagogía. Dialnet

Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado

Kantonimori burun dakigun guztia (K.o 684tik 780ra) [gaztelaniazko bertsioa] [euskarazko bertsioa]

Araudia

86/2018 Foru Agindua, irailaren 14koa, "Nafarroan Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Ituna" NAOn argitaratzeko agindua ematen duena.

III. ataleko 4 i) puntuan landa-eskolen zonifikazioa ezartzen da, eta 4 j) puntuan ratioak zehazten dira.

329/2019 Ebazpena, ekainaren 7koa, Nafarroako Foru Komunitateko Landa Eskolen Sarea sortzeko oinarriak onartzen dituena.

37/2020 Foru Agindua, apirilaren 8koa, Hezkuntza Departamentuaren zerbitzura diharduten irakasleen zerrendak aldi baterako kontratatuz kudeatzeko arauak onartzen dituena.

15.6 c) artikulua: Betetzeko zailak diren lanpostuak.

NAFARROAKOK HEZKUNTZA SISTEMAREN URTEKO TXOSTENA 2018-2019

Txostenaren 4.11 puntuan landa-eskolari buruzko alderdiak garatzen dira.