Landa eskolak

Landa-eskolatzat hartzen dira Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, landa-eremuetan kokatuta daudenak, gradu anitzeko unitateak dituztenak, hau da, 9 unitate baino gutxiago dituztenak, eta irakasle batek aldi berean ikasturte bat baino gehiago ematen duenean.

Kontaktua: 0-3 eta Landa Eskolen Atala
Mezu elektronikoak: dpto-0a3@educacion.navarra.es
Telefonoa: 848426555 – 848424803

Zonaldeak

Landa-eskolak Nafarroako hainbat landa-Zonaldealdetan  banatuta daude, 86/2018 Foru Aginduak araututa ("Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Ituna").

329/2019 Ebazpenaren arabera ("Nafarroako Foru Komunitateko Landa Eskolen Sarea sortzeko oinarriak"), eremu funtzionalak berregituratzea baimentzen da.

Listado de sitios web de escuelas rurales

Descargue el listado en PDF                                                                             

Araudia

86/2018 Foru Agindua, irailaren 14koa, "Nafarroan Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Ituna" NAOn argitaratzeko agindua ematen duena.

III. ataleko 4 i) puntuan landa-eskolen zonifikazioa ezartzen da, eta 4 j) puntuan ratioak zehazten dira.

329/2019 Ebazpena, ekainaren 7koa, Nafarroako Foru Komunitateko Landa Eskolen Sarea sortzeko oinarriak onartzen dituena.

37/2020 Foru Agindua, apirilaren 8koa, Hezkuntza Departamentuaren zerbitzura diharduten irakasleen zerrendak aldi baterako kontratatuz kudeatzeko arauak onartzen dituena.

15.6 c) artikulua: Betetzeko zailak diren lanpostuak.

NAFARROAKOK HEZKUNTZA SISTEMAREN URTEKO TXOSTENA 2018-2019

Txostenaren 4.11 puntuan landa-eskolari buruzko alderdiak garatzen dira.

 

Baliabideak

Esteka interesgarriak

Landa Eskola

Irakaslegoaren prestakuntza

eTwinning

Secretariat d’Escola Rural de Catalunya

Bibliografia

Estrategias y recursos didácticos en la escuela rural”, Roser Boix Tomás.

Revista de Educación, 352. Mayo-Agosto 2010 pp. 353-378: “Aproximación a las aulas de escuela rural: heterogeneidad y aprendizaje en los grupos multigrado”, Antonio Bustos.

'Aula libre' aldizkaria

Hik Hasi

'Cuadernos de Pedagogía' aldizkaria

Cuadernos de pedagogía. Dialnet

Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado

Kantonimori burun dakigun guztia (K.o 684tik 780ra) [gaztelaniazko bertsioa] [euskarazko bertsioa]