LANBIDE HEZIKETAKO SISTEMA INTEGRATUA

Hainbat lanbidetan kualifikatuta jarduteko gaitzen zaitu, eta kalitatezko enplegua lortzeko atea irekitzen dizu. Bizitza osoko prestakuntza da, eta lau ardatz ditu: Hasierako Prestakuntza (LHko zikloak. D eta E graduak), Etengabeko Prestakuntza (enplegurako prestakuntza. A, B eta C graduak), Gaitasunen Egiaztapena eta Lanbide Orientazioa.

Kontaktua: Lanbide Heziketako, Digitalizazioko eta Hezkuntza Zerbitzuetako Zuzendaritza Nagusia
Mezu elektronikoak: sfpeduca@navarra.es / smoderna@navarra.es
Telefonoa: 848 42 65 91 / 848 42 86 16

Lanbide Heziketako Araudia

Ikasketeen antolamendua

 • Lege organikoak

  2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa (finkatua).

  3/2022 Lege Organikoa, martxoaren 31koa, Lanbide Heziketa antolatzekoa.

  3/2020 Lege Organikoa, abenduaren 29koa, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa aldatzen duena. 

 

 • Nafarroako Lanbide Heziketaren Kontseilua

  247/20000 Foru Dekretua, uztailaren 3koa, apirilaren 12ko 23/2017 Foru Dekretuak aldatua (Lanbide Heziketaren Nafarroako Kontseilua sortzea).

  112/2017 Foru Agindua, abenduaren 27koa, Hezkuntzako kontselaria emanak, Lanbide Heziketako Nafarroako Kontseiluaren antolaketa eta funtzionamendu-araubidearen arautegia onartzen duena.

 

 • Lanbide Heziketa

  659/2023 Errege Dekretua, uztailaren 18koa, Lanbide Heziketako Sistemaren antolamendua garatzen duena.

  54/2008 Foru Dekretua, maiatzaren 26koa, Lanbide Heziketaren antolamendua eta garapena Nafarroan.

 

 • Oinarrizko Lanbide Heziketa

  66/2016 Foru Agindua, ekainaren 6koa, Oinarrizko Lanbide Heziketaren erregulazioa Nafarroan.

  127/2014 Errege Dekretua, Oinarrizko Lanbide Heziketaren antolamendua (indarrean daude 1. artikuluko b) idatz-zatia eta I.eranskinetik XIV.eranskinera bitartekoa)

 

 • Lanbide Heziketa Berezia

  52/2015 Foru Agindua, maiatzaren 22koa, Lanbide Heziketa Bereziko zikloak arautzen dituena Nafarroan

 

Onarpena

  67/2016 Foru Agindua, ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan onartzeko prozeduraren erregulazioa, Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak eta Lanbide Lantegiak egiteko.

  54/2016 Foru Agindua, 53/2017 Foru Aginduaren bidez aldatua (ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan, ikasleak erdi mailako eta goi mailako heziketa zikloetan onartzeko prozeduraren gaineko erregulazioa.

 

Ikastetxe integratuak

  63/2006 Foru Dekretua, irailren 4koa, (ikastetxe bateratuen erregulazioa). 2006ko irailaren 27ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. 79/2010 Foru Dekretuaren bidez aldatua.

  198/2010 Foru Agindua, abenduaren 1etkoa (ikastetxe integratu publikoak izendatzea eta Ikastetxe Integratuen Sare Publikoa sortzea).

  58/2013 Foru Agindua, ekainaren 24koa (ikastetxe integratu publikoak izendatzea eta Ikastetxe Integratuen Sare Publikoa sortzea).

  87/2013 Foru Agindua, urriaren 8koa (ikastetxe integratu publikoak izendatzea eta Ikastetxe Integratuen Sare Publikoa sortzea).

  167/2015 Foru Agindua, abenduaren 18koa, 58/2017 Foru Agindua, maiatzaren 25ekoa, 100/2022 Foru Agindua, abenduaren 9koa (ikastetxe integratu publikoak izendatzea eta Ikastetxe Integratuen Sare Publikoa sortzea).

  1/2013 Foru Agindua. urtarrilaren 3koa, 15/2014 Foru Agindua, otsailaren 19koa, 73/2020 Foru Agindua, abuztuaren 27koa, 29/2022 Foru Agindua, apirilaren 27koa, 9/2023 Foru Agindua, otsailaren 16koa (Dikastetxe integratu pribatuak izendatzea -itunpeko ikastetxeak-).

  42/2017 Foru Agindua, martxoaren 29koa, (Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mendeko ikastetxe integratu publikoetako zuzendariak izendapen askeko sistemaren bidez hornitzea, ebaluatzea eta izendapena berritzea).

 

Profesionaltasun-ziurtagiriak

  2/2017 Foru Agindua, urtarrilaren 12koa, profesionaltasun ziurtagiriak eta egiaztagiri partzial metagarriak eskatzeko prozedura erregulazioa.

 

Baliokotzeak

  1085/2020 Errege Dekretua, abenduraren 9koa, Espainako hezkuntza-sistemako lanbide-heziketako tituluen lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak eta horiek aplikatzeko neurriak ezartzen dituena.

  1224/2009 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, lan-esperientziaren bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak aitortzeari buruzkoa.

Gehiago jakiteko:

Ikastetxentzako

Nafarroako modulu derrigorrezkoak

ECTS Aitortzea

Lanbide heziketako goi mailako teknikari tituluen eta unibertsitateko gradu tituluen arteko kredituak aitortzeari begira taulak, 199/2019 Ebazpena, apirilaren 11koa

 • Taulak Nafarroako Unibertsitate Publikoa 
 • Taulak Nafarroako Unibertsitatea

 

Ebaluazioa

 • Oinarrizko Lanbide Heziketa

  665/2014 Ebazpena, abenduaren 15ekoa, Nazfarroako Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasleen ebaluazioa, titulazioa, eta akreditazio akademikoa arautzen dituena.

 • Lanbide Heziketa

 21/2019 Foru Agindua, martxoaren 5ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emanak, Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako erdi eta goi mailako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta ikasketen egiaztapena arautzen dituena.

  749/2012 Ebazpena, abenduaren 14koa, 52/2009 Foru Aginduaren zenbait alderdi garatzen dituena.

 • Arte Plastikoak eta Diseinuak

  63/2019 Foru Agindua, abuztuaren 20koa, Arte Plastiko eta Diseinuko Lanbide Irakaskuntzetako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta ziurtagiri adademikoa arautzen dituena, Nafarroan.

 • Ebaluazio prozesuan erreklamazioak

  49/2013 Foru Agindua, maiatzaren 21ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan ematen diren unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzetako ikasleak ebaluatzeko prozesuan erreklamazioak egiteko sistema ezartzen duena.

 

Lantokiko prestakuntzako modulua

  45/2009 Foru Agindua, apirilaren 2koa, Lantokiko Prestakuntza moduluaren garapena arautzen duena, apirilaren 5eko 34/2013 Foru Aginduak aldatua.

 

Lan Arriskuen Prebentzioa

  27/2017 Foru Agindua, martxoaren 6koa. Honen bidez, prozedura arautzen da Nafarroako Foru Komunitatean laneko arriskuen prebentzioaren oinarrizko mailako prestakuntza egiaztatzeko, Lanbide Heziketako erdi mailako edo goi mailako heziketa zikloak egiten dituzten ikasleentzat, heziketa zikloak Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren babesean argitaratu badira.