angle-left Materiales para el aprendizaje del español. Selección y análisis

Atzerritarrei gaztelania erakusteko materialaren berri eman, eta horri buruzko iruzkinak egiten dira. Materiala honako bost multzo handi hauetan banatuta dago: gaztelania haurrei erakusteko materialak; gaztelania gazteei eta helduei erakusteko materiala; gaztelania gazte eta heldu alfabetatu gabeei erakusteko materiala; irakasleei laguntzeko materiala; eta azkenik, gaztelaniaren irakaskuntzarako baliabideak eskaintzen dituzten web orrien helbideak.

Egilea: Servicio de Atención a la Diversidad, Multiculturalidad e Inmigración

Edizio data: 2004

Lege Gordailua: NA-2011/2004

Jaitsi ezazu argitalpena gaztelanian [$textoFormatea.formatKB($getterUtil.getLong($fileEntrada.size), $locale)Kb]