angle-left Sistema de indicadores de la educación de Navarra 2003

Nafarroako hezkuntzan erabilitako adierazle sistemaren berri ematen zaigu. Honako multzo hauetan banatuta daude: Testuinguru Adierazleak, Baliabide Adierazleak, Eskolaratze Adierazleak, Prozesu Adierazleak eta Emaitza Adierazleak.

Egilea: Zerbitzuak Ikuskatzeko eta Ikuskapen Teknikorako Zerbitzua

Edizio data: 2005

Lege Gordailua: NA-3394/2004

Jaitsi ezazu argitalpena gaztelanian [$textoFormatea.formatKB($getterUtil.getLong($fileEntrada.size), $locale)Kb]