Leer, comprender y actuar. Propuestas para el uso funcional del lenguaje escrito

Propuesta de actividades de lectura comprensiva dirigida a alumnos con discapacidad psíquica integrados en ESO, Bachiller, Enseñanza de adultos y último ciclo de Primaria. También puede ser útil para alumnos sin discapacidad psíquica pero con dificultades de comprensión lectora o mal conocimiento del castellano.

Irakurri gehiago...

Irakurtzea eta idaztea Interneten garaian
imagen

Liburuak aztertu egiten du zer irakurketa ohitura dituzten Bigarren Hezkuntzako ikasleek eta zer eragina duten haiengan Internetek eta teknologia berriek. Aztertzen ere ditu interneteko genero diskurtsiboak, eta zer eginkizun duten irakurketak eta idazketak euskarri analogiko zein digitaletan.

Irakurri gehiago...

Zertarako irakurri? Ulertzeko
imagen

Lehen zatian, irakurketari, esanahiari eta testuaren ulermenari buruzko hausnarketa sakona eskaintzen zaigu, irakurtzeko ekintzan parte hartzen duten faktoreak aintzat hartuz, hau da: irakurlea, testua eta testuingurua. Bigarren zatian, berriz, honako hauek eskaintzen dira: ulermenezko irakurketaren aurretik egin beharreko jarduerak, arlo guztietan komunak diren irakurmen trebetasunak garatzeko jarduerak eta testuak hobe ulertzeko idazketa jarduerak.

Irakurri gehiago...

Irakurketa, liburuak eta irakurtzera bultzatzea. Hausnarketak eta proposamenak
imagen

Lehen zatian, irakurketari, hizkuntzalaritzaren eta literaturaren irakaskuntzari eta animazio teknikei buruzko iritziak ematen dira. Bigarren zatian, berriz, eskola liburutegian lantzeko hainbat jarduera proposatzen dira, bi ardatz nagusitan banatuta: liburua hausnarketarako tresna gisa eta liburua osatzen duten elementuak.

Irakurri gehiago...

Las profesiones

Programa interactivo para trabajar las profesiones y oficios en Educación Infantil y Primaria.

Irakurri gehiago...

Nafarroako eskola liburutegiak. 1999-2006
imagen

Sail honetako 6. zenbakiak Nafarroako eskola liburutegien gaurko egoera aztertzen du, izandako emaitzak 1999ko azterlaneko emaitzekin konparatu, eta hemendik aurrerako hobekuntza ildoak ezartzen ditu.

Irakurri gehiago...

Nazioarteko ebaluazioak eta ikasleen irakurmena hobetzea

Irakurmena definitzeaz gain, PIRLS eta PISA nazioarteko ebaluazio proiektuetan irakurketari buruz jasotakoaz hitz egiten da. Era berean, irakurketan goi mailako errendimenduak lortu ahal izateko, hezkuntza sisteman egin beharreko jarduera egokiak aztertu, eta jarduteko proposamenak zehazten dira.

Irakurri gehiago...

Las adaptaciones curriculares en la Educación Secundaria Obligatoria

Dirigido especialmente a orientadores, profesores de Pedagogía Terapéutica y asesores, el trabajo pretende aclarar las cuestiones que se plantean sobre este tema. Incluye varios cuadros sinópticos.

Irakurri gehiago...

La poética de José Ángel Valente

Jose Angel Valenteren obra poetikoari buruzko ikerketa eskaintzen zaigu. Bere poetikaren mundu-ikuskera ezagutza bide gisa deskribatzen da. Batxilergo ikasleei zuzendutako iruzkinak ere eransten dira eta idazleari buruzko bibliografia zabala topatuko dugu.

Irakurri gehiago...

La orientación educativa en la Educación Secundaria Obligatoria

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren, printzipioak, helburuak eta orientabide nahiz tutoretza lanen ildo orokorrak jasotzen dira. Ekintza jakinen adibideak eranskinean jasota daude.

Irakurri gehiago...