Plastika Hezkuntza

Lehen zatian, plastikako irakasleak ikasgelan erabili ditzakeen teknika eta material guztiak aurkezten dira: marrazketa, pintura, estanpazioa, grabatua, eskultura, komikia, etab. Bigarren zatian, berriz, teknika horiek LHko eta DBHko zikloetan aplikatzeko moduak zehaztu, eta unitate didaktikoak eta jarduerak proposatzen dira.

Irakurri gehiago...

Educación para la convivencia y para la paz. Educación Secundaria

Hainbat jarduera eskaintzen ditu, ikasleen hezkuntza mailari egokituak. Horien bidez, bizikidetza eta bakea sustatzeko jarrera pertsonalak lantzen dira. Gaien araberako multzo handitan banatuta daude eta arloetako irizpideak bertan txertatu dira.

Irakurri gehiago...

Educación para la convivencia y para la paz. Educación Primaria

Hainbat jarduera eskaintzen ditu, ikasleen hezkuntza mailari egokituak. Horien bidez, bizikidetza eta bakea sustatzeko jarrera pertsonalak landu daitezke. Gaien araberako multzo handitan banatuta daude eta arloetako irizpideak bertan txertatu dira.

Irakurri gehiago...

Educación para la convivencia y para la paz. Educación Infantil

Ikasleen hezkuntza mailari egokitutako hainbat jarduera proposatzen dira. Horien bidez, bizikidetza eta bakea sustatzeko jarrera pertsonalak landu daitezke. Gaien araberako multzo handitan banatuta daude eta arloetako irizpideetan txertatu dira.

Irakurri gehiago...

Educación Artística. Plástica, Música, Dramatización

Presenta propuestas didácticas de Educación Plástica, Música y Dramatización en las que se destacan los aspectos comunes. Por ello, los autores desarrollan sus contenidos de forma integrada, con un enfoque que contempla las estrechas conexiones entre estos distintos modos de expresión y representación artística. Se acompaña de un CD-audio con las grabaciones musicales propuestas.

Irakurri gehiago...

Dramatización. La posadera, de Carlo Goldoni.

Liburu honek hainbat material jasotzen ditu, Navarro Villoslada BHIko teatro lantegiak 2006-2007 ikasturtean taularatu zuen La posadera antzerkitik sortu direnak. Obraren testua dakar, koaderno didaktikoa eta ikasgelarako jarduera koadernoa eta antzespenaren Bideoa duten bi DVD.

Irakurri gehiago...

Dramatizazioa

Hautazko ikasgai honen garapen didaktikorako proposamena aurkezten zaigu. Era berean, ikasgaiaren curriculuma eta proposamen didaktikoa, unitate didaktikoa, bibliografia eta baliabideak eskaintzen dira.

Irakurri gehiago...

Portaera arduratsuak garatzen 3 urtetatik 12 urtetara
imagen

Portaera arduratsuei buruzko gomendioak eskaintzen zaizkie haurrei eta hezkuntza arduratsua egiteko ildoak gurasoei. Halaber, 3tik 12 urte bitarteko haurren bilakaeraren alderdien gaineko informazioa eman, eta gurasoei nahiz haurrei zuzenduriko galdetegiak banatzen dira.

Irakurri gehiago...

De lengua, diferencia y contexto

Expone una serie de reflexiones imprescindibles sobre los usos androcéntricos y sexistas de la lengua y su eliminación.

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. 3. liburukia: aukerako irakasgaiak
imagen

53/2007 foru agindua dauka, zeinak aukerako irakasgaien curriculuma onesten duen. Honako aukerako irakasgai hauen curriculumak zehazten ditu: Sormen literarioa; sormen literarioa D eredua; Oinarrizko matematika; Hizkuntza trebetasunak; Hizkuntza trebetasunak; D eredua; matematika sakontzen; kultura klasikoa; geografia ekonomikoa; lanbide hastapena; Helduzarora igarotzea; literatura unibertsala; fisika eta kimikan sakontzea.

Irakurri gehiago...