Materiales para el aprendizaje del español. Selección y análisis

Atzerritarrei gaztelania erakusteko materialaren berri eman, eta horri buruzko iruzkinak egiten dira. Materiala honako bost multzo handi hauetan banatuta dago: gaztelania haurrei erakusteko materialak; gaztelania gazteei eta helduei erakusteko materiala; gaztelania gazte eta heldu alfabetatu gabeei erakusteko materiala; irakasleei laguntzeko materiala; eta azkenik, gaztelaniaren irakaskuntzarako baliabideak eskaintzen dituzten web orrien helbideak.

Irakurri gehiago...

Materiales informáticos y necesidades educativas Especiales

Hezkuntza Premia Bereziak dituzten ikasleei zuzendutako informatika programa askoren aipamena eta deskribapena egiten da. Era berean, deskribaturiko programa bakoitzaren eskakizun teknikoen berri ematen da.

Irakurri gehiago...

Matemáticas. Resolución de problemas

Gure gizartean matematikak duen zereginari buruzko hausnarketa egin ondoren, liburuak Lehen Hezkuntzako ikasturteetan eta zikloetan hautemandako arazoak konpontzeko tailer baten eredua proposatzen digu, ikasgelan lantzeko hainbat jarduerekin batera. Halaber, CD-ROMa banatzen da askotariko jarduera eta proposamen didaktikoekin, euskaraz nahiz gaztelaniaz. Lehen hezkuntzako irakasleei zuzenduta dagoen arren, DBHko lehenengo ikasturteetarako ere baliagarria izan daiteke.

Irakurri gehiago...

Ebaluazio diagnostikoaren esparru teorikoa. Bigarren Hezkuntza
imagen

Liburu honek azaltzen du zer den ebaluazio diagnostikoa, LOEk urtero egin beharrekotzat ezarri duena ikastetxe guztietan DBHko bigarren kurtsoa amaitzean.

Irakurri gehiago...

Ebaluazio diagnostikoaren esparru teorikoa. Lehen Hezkuntza
imagen

Liburu honek azaltzen du zer den ebaluazio diagnostikoa, LOEk urtero egin beharrekotzat ezarri duena ikastetxe guztietan Lehen Hezkuntzako bigarren zikloa amaitzean.

Irakurri gehiago...

Mantenimiento y decoración del Hogar. Taller de iniciación profesional

Zazpi modulutako programazioa ere jasotzen da: elektrizitatea, iturgintza, igeltserotza, zurgintza, sarrailagintza, beiragintza eta tapizgintza, eta dekorazioa. Modulu bakoitza hainbat unitate didaktikoren bidez garatzen da. Halaber, unitate bakoitzeko, helburuak, edukiak, metodologia didaktikoa, praktikak, baliabideak eta egiteko beharrezkoa den denbora zehazten dira. Curriculumaren aniztasunean diharduten ikasleentzat egina dago.

Irakurri gehiago...

Los temas transversales en la Clase de Inglés

Zeharkako gaiak Ingeleseko orduetan lantzeko modua proposatzen zaigu. Ildoak zehaztu, eta ikasgelan aplikatzeko egokiak diren adibideak eskaintzen zaizkigu. Horrez gainera, irakasleek gai horiek lantzeko eskura ditzaketen materialen zerrenda ematen da.

Irakurri gehiago...

Fikzioaren generoak
imagen

Familiak iraklurzaletzeko urteroko kianpinaren liburuxka. Laburki deskribatzen ditu fikzioaren genero desberdinak (mitoak, ipuina, eleberriak…) eta hainbat irakurgai gomendatzen irakurle gazteendako egokiak.

Irakurri gehiago...

Liburutegia eta ikaskuntza autonomoa
imagen

Eskola liburutegian lantzeko egokiak diren prestakuntza jarduerak jasotzen dira. Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleei zuzenduta dago.

Irakurri gehiago...

Eskolako liburutegiko funtsak eta ikastetxeko irakurketa planak
imagen

Eskola liburutegi batek eduki behar dituen oinarrizko funtsei buruzko argibideak ematen zaizkigu. Era berean, haur eta gazte literaturako argitaletxeek, informazio liburuek eta irakurketa planak egiteko nahiz ikasleen irakaskuntzarako Internetek eskainitako baliabideek osatutako zerrenda luzea eskuratuko dugu.

Irakurri gehiago...