La orientación educativa en la Educación Infantil y Primaria

Orientabidea eta tutoretza ekintzaren ildoak, printzipioak, helburuak eta eginkizunak azaltzen dira. Aniztasunaren arreta ere lantzen da. Horrez gainera, eranskinean honako hauek txertatu dira: hezkuntza laguntzarako unitatearen programazio zehatz bat, aniztasunaren arretarako plan baten adibidea eta gaiari buruzko lege bilduma.

Irakurri gehiago...

La lectura y la sociedad del conocimiento

En este librito, José Antonio Millán defiende la tesis de que la lectura es la llave del conocimiento en la sociedad de la información. Su argumento es que, en la sociedad digital, son necesarias habilidades avanzadas de lectura para poder consultar, integrar y asimilar la ingente cantidad de información que las páginas web ponen a nuestra disposición.

Irakurri gehiago...

Ulermenezko irakurketa era DBH-KO eskola testuak
imagen

Lehen zatiak irakurmenaz eta ulermenezko irakurketa hobetzeko moduaz dihardu. Bigarren zatiak, berriz, unitate didaktikoaren, atalen, paragrafoen eta perpausen egiturei buruzko adibideak eskaintzen dizkigu.

Irakurri gehiago...

Ulermenezko irakurketa eskola curriculumean
imagen

583/2002 eta 527/2002 ebazpenak ageri dira; hain zuzen ere, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako arlo guztietan ulermenezko irakurketa eta berariazko hiztegiak lantzeko argibideak ematen dituztenak. Halaber, Ulermenezko Irakurketaren Nafarroako Planaren oinarrizko printzipioak jasotzen dira.

Irakurri gehiago...

La informatización de la biblioteca escolar. El programa ABIES 2.0

Liburutegiak kudeatzeko ABIES 2.0 programa jartzeko eta erabiltzeko gidaliburua da.

Irakurri gehiago...

La formación de usuarios y el uso de la información

Faltzesko LHko ikastetxeko irakasleen esperientzia aurkezten zaigu. Eskola liburutegia erabiltzaileen prestakuntzarako eta Haur Hezkuntzatik DBHko 1. mailara unitate didaktikoak garatzeko gune bihurtzeko emandako pausoak azaltzen zaigu. Erantsitako DVDean, edukiari, sarrerari eta liburutegiaren antolamenduari buruzko antzezpena egiten da.

Irakurri gehiago...

La Evaluación Psicopedagógica en la Educación Secundaria Obligatoria. Ejemplificación

Ebaluazio psikopedagogikoa egiteko jarduerak proposatzen dira.

Irakurri gehiago...

La Evaluación Psicopedagógica en la Educación Secundaria Obligatoria

Ebaluazio psikopedagogikoa definitzen da eta ebaluatutako hezkuntza eremuak zehazten dira, hau da: ikaslea, eskola eta familia. Ebaluazio prozesua ere deskribatzen da. Bestalde, eranskinetan informazioa ez ezik aplikatu beharreko galdetegiak ere eskuratu daitezke.

Irakurri gehiago...

La evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria

Contiene la O.F. 515/1994 y la Resolución 656/1995 que regulan la Evaluación en la ESO. También contiene orientaciones y modelos de documentos e informes.

Irakurri gehiago...

Idazmenaren irakaskuntza arlo guztietan
imagen

Lehen zatian, idazketaz eta "ongi idazteaz" ulertzen dugunari buruzko hausnarketa orokorrak biltzen dira. Bigarren zatian, berriz, idatzizko adierazpenean irakasleek eta ikastetxeek duten eginkizuna aztertzen da eta proposamen zehatzak eskaintzen zaizkie edozein arlotako irakasleei. Batik bat, eskolan ekoiztu ohi diren testuak lantzen dira.

Irakurri gehiago...