La diversificación curricular en la E.S.O.

Curriculum aniztasuna zertan datzan azaltzen da. Honako gai hauen gaineko argibideak ematen dira: ikasleak hautatzeko eta sartzeko modua, irakasleek eduki behar duten profila eta prestakuntza, ikasgelaren antolakuntza, ordutegiak eta tailerrak, curriculumaren ikuspegia eta edukien aukeraketa, ebaluazioa eta titulazioa, eta hori guztia antolatzen Orientabide Departamentuak duen garrantzia.

Irakurri gehiago...

La comprensión lectora en las lenguas del currículo

Irakurmena lantzeko probak jasotzen dira, gaztelaniaz, ingelesez eta euskaraz. Horrekin batera, ikasleen gaitasuna hobetzeko hausnarketak eta proposamenak eskaintzen dira. Probak gaitasun horri nazioartean eginiko probetako koordenaden arabera egiten da. Horrelakoetan arreta berezia jartzen da, ulermenari eta ahozko nahiz idatzizko adierazpenari loturiko alderdietan.

Irakurri gehiago...

Komunikazio gaitasuna: testu idatzien ekoizpena. Zuzenketarako orientabideak
imagen

"Hezkuntza Ikuskaritzaren Koadernoak" bildumako Sistemaren Ebaluazioa sailaren 7. zenbakia. Erdaraz sail horren 7. zenbakia lehendik argitaratua zegoen baina euskarazko hau ez da haren itzulpena, baizik eta beste obra bat, euskal testuak zuzentzeak dakartzan zailtasunetan laguntzeko berariaz ondua.

Irakurri gehiago...

Sailkapen Hamartar Unibertsala Eskola Curriculumetan
imagen

Sailkapen Hamartarra Unibertsalaren berri eman, eta eskola liburutegia antolatzeko nola aplikatu behar den azaltzen da.

Irakurri gehiago...

Eskolako liburutegia: irakurtzeko, idazteko eta ikasteko gune bat
imagen

Irakurketari eta eskola liburutegiaren eginkizunari buruzko hausnarketaz gain, irakurtzeko ohiturak sortzen lagungarria izan daiteke. Eskola liburutegian antolatutako kulturako zenbait jardueraren garapena aurkezten du.

Irakurri gehiago...

La atención a la diversidad en el Primer Ciclo de la E.S.O.

Presenta orientaciones para la aplicación en los centros de la O.F. 514/1994 en lo que se refiere a las medidas de atención a la diversidad que en ella se contemplan. En anexos se incluyen la O.F. y Resoluciones, así como un ejemplo de desarrollo horario.

Irakurri gehiago...

Juegolec 2002. Actividades de lenguaje, lectura y escritura

CD-ROM honek hizkuntza, irakurketa eta idazketari buruzko jarduerak eskaintzen ditu, ordenagailuan egiteko. Hasiera batean, bederen, Hezkuntza Premia Bereziak dituzten edo ikaskuntzan atzeratuak dabiltzan ikasleei zuzendutako lana da. Horren bidez, hizkuntza garatzen, irakurtzen eta idazten ikasteko lagundu nahi zaie. Nolanahi ere, HHn eta LHko lehen mailan aplikatu daiteke arazorik gabe.

Irakurri gehiago...

Juego Lec. Programa de actividades de lenguaje-lectura asistido por ordenador

Ordenagailuan egiteko hizkuntza eta irakurketa jarduerak eskaintzen zaizkigu. Lehen Hezkuntzan hezkuntza premia bereziak dituzten haurrekin eta Haur hezkuntzan lantzeko egokia izan daiteke. Hasiera batean, bederen, Hezkuntza Premia Bereziak dituzten edo ikaskuntzan atzeratuak dabiltzan ikasleei zuzendutako lana da. Horren bidez, hizkuntza garatzen, irakurtzen eta idazten ikasteko lagundu nahi zaie.

Irakurri gehiago...

HLKPB trukerako jardunaldiak

Informazioa eta lan-munduratzea – HLKPB

Irakurri gehiago...

Jon eta Aneren egunkariak

Bizikidetza Lehen Hezkuntzako 5º eta 6º mailetan lantzeko euskarazko materiala da. Mailako ikaslearen koaderno bat dauka, ilustratua, eta irakaslearentzako gida, materiala nola erabili azaltzeko.

Irakurri gehiago...