Curriculuma. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. 2. liburukia: hizkuntzen tratamendu integratua.

Presenta el currículo con un tratamiento integrado de las siguientes lenguas: Lengua y Literatura Castellana (L1); Lengua Vasca y Literatura. Modelo D (L1); Lengua Vasca. Modelo A (L2); Lengua Inglesa (l2); Segunda Lengua Extranjera: Francés (L3); Segunda Lengua Extranjera: Alemán (L3).

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. 1. liburukia

Martxoaren 19ko 25/2007 foru agindua dauka, zeinak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculuma onesten duen. Etapa honetako oinarrizko gaitasunak eta arlo hauetako curriculuma aurkezten du: natur zientziak; gorputz heziketa; gizarte zientziak, geografia eta historia, herritartasunerako eta giza eskubideetarako hezkuntza, plastika eta ikus hezkuntza, Informatika; Latina Matematika; Musika; Teknologiak eta erlijioen historia eta kultura.

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
imagen

61/2002 Foru Dekretua jasotzen da, otsailaren 25ekoa, Nafarroan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagokion curriculuma ezartzen duena. Horrez gain, Erlijio Katolikoaren curriculuma ezartzen duen 87/2002 Foru Agindua eta HJAen curriculuma ezartzen duen 84/2002 Foru Agindua jasotzen dira.

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Lehen Hezkuntza. 1. liburukia.
imagen

Martxoaren 19ko 24/2007 Foru dekretua dauka, Lehen Hezkuntzako cirriculuma onesten duena. Honako arlo hauen curriculuma garatzen du: natur, giza eta gizarte ingurunearen ezagutza; arte heziketa; gorputz heziketa; herritartasunerako eta giza eskubideetarako hezkuntza eta matematika. Etapa honetako oinarrizko gaitasunak era badakartza.

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Haur Hezkuntza. 2, zikloa
imagen

Martxoaren 19ko 23/2007 Foru Dekretua dauka, zeinak ezartzen baitu Haur Hezkuntzako 2. zikloko irakaskuntzen curriculuma. Arloetako curriculuma ere aurkezten du: Norberaren burua ezagutzea eta autonomia pertsonala: inguruaren ezagutza; Hizkuntzak: komunikazioa eta irudikapena.

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Batxilergoa. 1. lib. Irakasgai komunak eta modalitatekoak.
imagen

49/2008 Foru Dekretua dauka, maiatzaren 12koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergo irakaskuntzen egitura eta curriculuma ezartzen dituena. Eranskinetan irakasgai komunen curriculuma zehazten da eta bai Arte, Zientzia eta Teknologia eta Giza eta Gizarte Zientzien modalitatekoa ere.

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Batxilergoa. 2. lib. Aukerako irakasgaiak
imagen

66/2008 Foru Agindua dauka, maiatzaren 14koa, Nafarroako Foru Komunitatean batxilergoa ezarri eta aukerako irakasgaien curriculuma onesten duena. Eranskinetan modalitate guztietarako komun diren aukerako irakasgaien curriculuma eta bai berariazkoena ere garatzen dira.

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Batxilergoa

62/2002 Foru Dekretua jasotzen da, martxoaren 25ekoa, Nafarroako Foru Erkidegoan Batxilergoari dagokion egitura eta curriculuma ezartzen duena. Horrekin batera, Erlijio Katolikoaren curriculuma ezartzen duen 88/2002 Foru Agindua eta HJAen curriculuma ezartzen duen 86/2002 Foru Agindua jasota daude.

Irakurri gehiago...

Bizikidetzako koadernoa
imagen

Koaderno honek DVD bat dauka, irakasleak bizikidetza gaietan trebatzeko materialarekin. Horrez gain, koadernoak araudiaren laburpen bat, bibliografia laburra eta Bizikidetza Batzordearen bilkurak jasotzeko egutegi bat ere badauzka.

Irakurri gehiago...

Comunicarse y convivir. Programa de habilidades Lingüísticas Básicas.

Oinarrizko Hizkuntza Trebetasunak aukerako irakasgairako berariaz egindako metariala (DBHko 2. kurtsoa) . Baliagarria da, halere, beste hainbat mailatarako eta hainbat arlotako material lagungarritako. Ikaslearen koaderno honez gain gida didaktikoa ere badu.

Irakurri gehiago...