Osasuna Sustatzeko Eskolen Nafarroako Sarea

Osasuna Sustatzeko Nafarroako Eskoletako Sarean sartuta dauden ikastetxeetako esperientziak aurkezten dira. Halaber, diru laguntzei buruzko informazioa banatzen da.

Irakurri gehiago...

Graduko unibertsitate irakaskuntzetarako sarrera proba. Sarrera proba

Liburuxka honetan xehero azaltzen da noiz nola izanen d iren Graduko unibertsitate irakaskuntza berrietara sartzeko probak.

Irakurri gehiago...

Graduko univertsitate irakaskuntzetarako sarrera proba. 2011

Liburuxka honetan xehero azaltzen da noiz nola izanen d iren Graduko unibertsitate irakaskuntza berrietara sartzeko probak.

Irakurri gehiago...

Graduko unibertsitate irakaskuntzetarako sarrera proba. 2009

Liburuxka honetan xehero azaltzen da noiz nola izanend iren Graduko unibertsitate irakaskuntza berrietara sartzeko probak.

Irakurri gehiago...

Proiektu dokumental integratuak

Blitz sail berdeko zenbaki berri honekin gure asmoa da beste ekarpen bat egitea irakasleek behar dituzten tresnak izan ditzaten beren ikasleekin bai liburutegian eta bai handik kanpora ere lan egiteko.

Irakurri gehiago...

Irakurketan inplikaturiko gaitasunak hobetzeko proiektua

Irakurmena eta idazmena hobetzeko proiektua da, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako pentsatua. Gure ikasleek ongi berrendutako eta gaizki barrendutako gaitasunetatik abiatuta, ondoren irakurketa eta idazketa planaren helburuak proposatzen dira. Idazketa eta irakurketa plan baten oinarriak zertan diren esplikatzen da eta jarraibideak ematen ikastetxe bakoitzak bere plan propioa eratu dezan.

Irakurri gehiago...

Proyecto Atlante. Plan de mejora de las competencias básicas de Educación Infantil y Primaria

279/2004 Foru Agindua, urriaren 8koa, Haur eta Lehen Hezkuntzako oinarrizko trebetasunak hobetzeko Atlante Proiektua ezartzen duena. Eranskinean, helburu orokorrak, hobekuntzarako 10 ildoak, 50 helburu estrategikoak eta horiek aplikatzeko egutegia ageri dira.

Irakurri gehiago...

Propuesta de secuenciación de contenidos para Escuelas de Música I y II

Musika hastapeneko sekuentzia proposamenak jasotzen ditu. Besteak beste, Orffen instrumentariumaren edo eskola musika-tresnen hastapena, musika hizkuntzaren hastapena eta koro, akordeoi, gitarra, piano eta biolinaren hastapena. Musika eskolei zuzenduta dago.

Irakurri gehiago...

Propuesta de ejercicios para los estándares de rendimiento de lengua castellana

Atlante bildumaren ale berria da. Gaztelanian proposaturiko estandarrak lantzeko proposamen praktikoa egiten da. Ariketa ugari eta askotariko testuak bildu dira.

Irakurri gehiago...

Programaciones de aula por niveles de profundización: Ciencias sociales

Ikasgaiaren helburuak, edukiak, metodologia eta ebaluazio irizpideak adierazteaz gain, ikasgelan egin beharreko jarduerak jasotzen dira honako hiru zailtasun maila hauek bereiziz: "oinarrizkoa", ikasle guztiek egin beharrekoa; "propedeutiko edo ertaina", Batxilergoa bermeekin ikasi nahi duten ikasleentzako; eta "bikaina edo goi mailakoa" jakintza eta trebetasun maila jasoa duten ikasleentzat, hau da, hurrengo hezkuntza aldira igarotzeko eskatzen dena baino gaitasun handigoa dutenentzat.

Irakurri gehiago...