Kurrikuluma times Gaia duen edukia.

Fotografía

Ikasgaiaren garapen didaktikorako proposamena da. Honako hauek biltzen ditu: Ikasgaiaren curriculuma; material didaktikoak (unitate didaktiko baten garapena); eta, laguntzeko materialak (oinarrizko teknikak, argazkiaren historia, argazkiaren erabilera soziala eta irudien irakurketa).

Irakurri gehiago...

Egitura, ordutegiak eta aukerako irakasgaiak. Batxilergoa
imagen

89/2002 Foru Agindua jasotzen da; hain zuzen ere, Batxilergoaren egitura garatzen, antolaketa arautzen, ordutegia finkatzen eta Nafarroako hautazko ikasgaien curriculuma onartzen duena.

Irakurri gehiago...

Batxillergoaren Curriculum Dekretua

169/97 Foru Dekretua jasotzen da, ekainaren 23koa (urriaren 17ko NAO), Nafarroako Batxilergoan ikasgai komunei eta lau modalitateen ikasgaiei dagokien curriculuma eta egitura ezartzen duena. 303/1997 Foru Agindua ere jasotzen du, uztailaren 28koa, Erlijio katolikoa ikasgaiaren curriculuma onartzen duena.

Irakurri gehiago...

Dramatizazioa

Hautazko ikasgai honen garapen didaktikorako proposamena aurkezten zaigu. Era berean, ikasgaiaren curriculuma eta proposamen didaktikoa, unitate didaktikoa, bibliografia eta baliabideak eskaintzen dira.

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. 3. liburukia: aukerako irakasgaiak
imagen

53/2007 foru agindua dauka, zeinak aukerako irakasgaien curriculuma onesten duen. Honako aukerako irakasgai hauen curriculumak zehazten ditu: Sormen literarioa; sormen literarioa D eredua; Oinarrizko matematika; Hizkuntza trebetasunak; Hizkuntza trebetasunak; D eredua; matematika sakontzen; kultura klasikoa; geografia ekonomikoa; lanbide hastapena; Helduzarora igarotzea; literatura unibertsala; fisika eta kimikan sakontzea.

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. 2. liburukia: hizkuntzen tratamendu integratua.

Presenta el currículo con un tratamiento integrado de las siguientes lenguas: Lengua y Literatura Castellana (L1); Lengua Vasca y Literatura. Modelo D (L1); Lengua Vasca. Modelo A (L2); Lengua Inglesa (l2); Segunda Lengua Extranjera: Francés (L3); Segunda Lengua Extranjera: Alemán (L3).

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. 1. liburukia

Martxoaren 19ko 25/2007 foru agindua dauka, zeinak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculuma onesten duen. Etapa honetako oinarrizko gaitasunak eta arlo hauetako curriculuma aurkezten du: natur zientziak; gorputz heziketa; gizarte zientziak, geografia eta historia, herritartasunerako eta giza eskubideetarako hezkuntza, plastika eta ikus hezkuntza, Informatika; Latina Matematika; Musika; Teknologiak eta erlijioen historia eta kultura.

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
imagen

61/2002 Foru Dekretua jasotzen da, otsailaren 25ekoa, Nafarroan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagokion curriculuma ezartzen duena. Horrez gain, Erlijio Katolikoaren curriculuma ezartzen duen 87/2002 Foru Agindua eta HJAen curriculuma ezartzen duen 84/2002 Foru Agindua jasotzen dira.

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Lehen Hezkuntza. 1. liburukia.
imagen

Martxoaren 19ko 24/2007 Foru dekretua dauka, Lehen Hezkuntzako cirriculuma onesten duena. Honako arlo hauen curriculuma garatzen du: natur, giza eta gizarte ingurunearen ezagutza; arte heziketa; gorputz heziketa; herritartasunerako eta giza eskubideetarako hezkuntza eta matematika. Etapa honetako oinarrizko gaitasunak era badakartza.

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Haur Hezkuntza. 2, zikloa
imagen

Martxoaren 19ko 23/2007 Foru Dekretua dauka, zeinak ezartzen baitu Haur Hezkuntzako 2. zikloko irakaskuntzen curriculuma. Arloetako curriculuma ere aurkezten du: Norberaren burua ezagutzea eta autonomia pertsonala: inguruaren ezagutza; Hizkuntzak: komunikazioa eta irudikapena.

Irakurri gehiago...

— Elementu orri bakoitzeko
1 - 10 erakusten 15 emaitzetatik.