Nafarroako Historioa times Bilduma duen edukia.

Nafarroako eskolaren historia ilustratua (1828-1970)
imagen

Liburu hau Nafarroako eskolen eta maisu-maistren lanaren ikerketari egindako ekarpena da, Erregimen Zaharra erori zenetik hasita eta Espainiako demokraziaren hastapenera arte. Hori dela eta, ikerketa honetako denborara-tartea XIX. Mende hasieratik, 1828-29 Gorteak (Erresumako azkenak) ospatu zirenetik, 1970eko Hezkuntza Lege Orokorra aldarrikatu zen artekoa da. Ia berrehun urteko aldi hori nahikoa da Nafarroako eskola-erakundean egon ziren aurrerapenak, geldialdiak eta atzerapenak ulertzeko.

Irakurri gehiago...

Jaitsi ezazu argitalpena gaztelanian

Jaitsi ezazu argitalpena euskaraz

Nafarroa, foru erkidegoa. Nafar foruaren historia eta egungo baliotasuna
imagen

Hiru zatitan banatuta dago: Oinarrizko Kontzeptuak, Foruen Historia eta gaur egungo Foru Sistema. Besteak beste, honako hauek azaltzen dira: Forua, Foru Pribatua eta Foru Publikoa, Nafarroako kokapena Espainiako Foraltasunean, askatasuna Nafarroako Foruaren oinarrizko printzipio gisa, Nafarroako Foruaren hurrenkera agindua, 1841eko Lege Itundua eta Foruaren hobekuntza.

Irakurri gehiago...

Merindadeak. Nafarroako Historiako Gaiak Bigarren Hezkuntzarako. Sintesi historikoa
imagen

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Derrigorrezkoaren ondokoan diharduten ikasleentzako Nafarroako Historiaren eskuliburua da. Nafarroako historiaren sintesia egiten da, honako lau atal hauetan: Historiaurrea eta Erdi Aroa; Aro Modernoa; XIX. mendea eta XX. mendea. "Merindades" izeneko proiektuaren barruan dago. Proiektuak DBHko lehen zikloan egiteko unitate didaktikoez osatutako programazioa ere eskaintzen du.

Irakurri gehiago...

Merindadeak. Nafarroako Historiako Gaiak Bigarren Hezkuntzarako. Unitate Didaktikoak. Lehen Zikloa
imagen

Bigarren Hezkuntzan Nafarroaren Historia erakusteko Merindades proiektua aurkezteaz gainera, DBHko lehen ziklorako honako sei Unitate Didaktiko hauen garapena aurkezten du: Bizimodu zaila: ehizatu, bildu eta ekoiztu; Baskoiak eta Erromatartzea; Berezko nortasuna: Iruñeko Erreinutik Nafarroako erreinura; Erromanikoa eta Done Jakue Bidea; Erreinu zokoratua eta handien ikusmiran; Frantziako eragina: gotikoa.

Irakurri gehiago...

Historia de Navarra. Una identidad forjada a través de los siglos

Nafarroaren historia orokorrari buruzkoa da. Erromatarren garaietatik hasita gaur egun arte, Nafarroako historia aztertzen da 25 ataletan, Foruak sistema juridiko eta berezko estatus gisa duen garrantzia azpimarratuz. 1978ko Konstituzioa eta Foruaren Hobekuntza (1982) ere aipatzen dira, milurteko berriaren erreferentzia modura.

Irakurri gehiago...

Geografía General de Navarra

Nafarroako geografia orokorra da, honako lau zati handi hauetan banatuta: Geografia Fisikoa; Biztanleriaren Geografia; Geografia Ekonomikoa eta Nafarroako Lurralde Antolamendua. Bibliografia eta dokumentuen laburpena ere eskaintzen zaigu.

Irakurri gehiago...