Laneko Arriskuen Prebentzioa

Hezkuntza Departamentuko prebentzio zerbitzuak bere eraginpean hartzen ditu departamentu horretako langileak (unibertsitatekoak ez diren irakasleak eta irakasle ez diren langileak) eta Euskarabidea/INAV erakunde autonomoko langileak.

Kontaktua: Laneko Arriskuei Aurrea hartzeko Atala
Mezu elektronikoak: seccion.prevencion.educacion@navarra.es
Telefonoa: 848 42 37 69/28 Fax: 848 42 37 38