Laneko Arriskuen Prebentzioa

Hezkuntza Departamentuko prebentzio zerbitzuak bere eraginpean hartzen ditu departamentu horretako langileak (unibertsitatekoak ez diren irakasleak eta irakasle ez diren langileak) eta Euskarabidea/INAV erakunde autonomoko langileak.

Kontaktua: Laneko Arriskuei Aurrea hartzeko Atala
Mezu elektronikoak: seccion.prevencion.educacion@navarra.es
Telefonoa: 848 42 37 69/28 Fax: 848 42 37 38

Laneko istripuak

Laneko istriputzat hartzen da langileak gorputzean nozitzen duen edozein lesio, dela lanean ari denean dela lanaren ondorioz. Halaber, lan istriputzat hartuko dira:

  • laneko eginkizun horiek betetzen diren joan-etorrian gertatutakoak ("in mision").
  • lanera bidean edo lanetik itzultzerakoan gertatzen direnak ("in-itínere").
  • sindikatuko lana egiten ari diren kargu hautetsiei gertatutakoak edo haren ondorioz gertatutakoak.

Era berean, laneko istriputzat hartzen dira lanpostuari berezkoa zaion lana egiterakoan gertaturiko erasoen ondorioz izandako kalteak (ikasleak eta ikasle ohiak, gurasoak, kanpoko langileak, etab.).
Laneko istripu bat gertatzen denean, istripua izan duenak horren berri eman beharko dio ahalik lasterrena arduradun hurbilenari, ikastetxeko zuzendariari, administrazioko dagokion unitatearen arduradunari, eta abarri. Arduradunak Istripuak eta gorabeherak ikertzeko Prozeduraren I. eranskina beteko du eta Gizarte Aseguruen Bulegora bidaliko. Azken honek Laneko Arriskuei aurrea hartzeko Atalera bidaliko du.
Kaltedunak laguntza medikoa behar badu, osasun-laguntzako zerbitzuetara joan beharko du;

  • Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko langileek Mutua Navarrako laguntza medikoko zerbitzuetara joan beharko dute.
  • Administrazio-mutualitateen araubidean (MUFACE, Montepioa, etab.) sartutako funtzionarioek eurek aukeratutako zentro itundura joan beharko dute: Gizarte Segurantza (larrialdiak edo familia medikua), Igualatorio Médico, Adeslas, Aegon, etab.

Laneko istripuak aldi baterako ezintasuna (baja medikoa) eragiten badu, baja hori izapidatu eta haren jarraipena egiteko ardura duen entitatea honako hau da:

  • Mutua Navarra, Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko langileentzat.
  • Ohiko familiako medikua, administrazio-mutualitateen araubidean (MUFACE, Montepioa, etab.) sartutako funtzionarioentzat

Laneko istripuak eta gorabeherak ikertzeko formularioa (I. eranskina) (PDF)

Laneko istripua eraso baten ondorioz gertatzen bada, ikastetxeko zuzendariak edo administrazioko dagokion unitatearen arduradunak, I. eranskina bete ondoren, langilearekin batera, Erasoak errigistratzeko eta jakinarazteko orria beteko du ere bai (ikusi Hezkuntza Departamentuko langileei eginiko kanpoko erasoen aurrean jarduteko Protokoloa).