Nafarroako Atlasa. Geografia eta Historia
imagen

Bi bloke nagusitan banatuta dago: Geografia: Lurraldearen Antolaketa, Geografia Fisikoa, Giza Geografia, Hiri Geografia eta Geografia Ekonomikoa. Historia: Lehen arrastoak, Baskoietatik Iruñeko Erreinura, Nafarroako Erreinua eta Erreinutik Foru Erkidegora.

Irakurri gehiago...

Ikasleak irakurzaletzen ahotsa, sentimendua eta sormena erabiliz
imagen

Testuen bitartez, ahotsa, sentimendua eta sormena lantzeko hainbat teknika eta ariketa proposatzen dira, irakurtzeko trebetasuna finkatzeko eta garatzeko helburuarekin. Proposaturiko teknikak lantzeko testu egokiak ageri zaizkigu.

Irakurri gehiago...

Directorio 2000

Honako telefono eta helbide interesgarri hauek jasotzen dira: Ikastetxe ez-unibertsitario publikoak eta itunpekoak, LHko ikastetxeak, Erregimen Bereziko irakaskuntzak eskaintzen dituzten ikastetxeak, Espainiako Unibertsitateak eta inguruko Autonomia Erkidegoetako Hezkuntza Departamenduak.

Irakurri gehiago...

Curriculuma. Lehen Hezkuntza. 2. liburukia: hizkuntzen tratamendu integratua
imagen

Lehen Hezkuntzan irakasten diren hizkuntzen curriculuma dakar: Gaztelania eta lLiteratura (L1); Euskara eta literatura D eredua (L1); Euskara eta literatura A eredua (L2); Ingelesa (L2).

Irakurri gehiago...

Eskolako liburutegiko funtsak eta ikastetxeko irakurketa planak

Eskola liburutegi batek eduki beharreko oinarrizko funtsei buruzko argibideak ematen zaizkigu. Era berean, haur eta gazte literaturako argitaletxeek, informazio liburuek eta irakurketa planak egiteko nahiz ikasleen irakaskuntzarako Internetek eskainitako baliabideek osatutako zerrenda luzea eskuratuko dugu.

Irakurri gehiago...

Astronomia

Hautazko ikasgai horren garapen didaktikorako proposamena jasotzen da. Ikasgaiari dagokion curriculuma eta proposamen didaktikoa eskaintzen zaigu (aurkezpena, bi unitate didaktiko, bibliografia eta baliabideak).

Irakurri gehiago...

Alumnado con grave discapacidad psíquica en Educación Infantil y Primaria

Ikasle horien ezaugarriak eta premiak aurkezteaz gain, curriculumaren banakako egokitzapenak egiteko argibide asko eskaintzen zaizkigu. Hezkuntza esku-hartzearen adibide bat ere proposatzen da, balorazio prozesutik curriculumaren egokitzapen zehatzeraino pausoak bereiziz.

Irakurri gehiago...

Alumnado con grave discapacidad auditiva en Educación Infantil y Primaria

Entzuteko gaitasuna definitzen da. Horrelako elbarritasuna duten ikasleen ebaluazioa egiteko moduaz eta ikasle horiekin ikastetxeetan egin beharreko jarduerez dihardu. Horrez gainera, Haur eta Lehen hezkuntzan ikasle horien jarraipena eta ebaluazioa egiteko edo datuak biltzeko, eranskinak eta adibideak eskaintzen dira.

Irakurri gehiago...

Aprendizaje Cooperativo

Lankidetzaren ikaskuntza eta bere oinarri psikopedagogikoak definitzen dira. Halaber, horrelako ikaskuntza batean oinarrituriko hezkuntza esperientziak antolatzeko eta horien ebaluazioa egiteko modua azaltzen da. Horrelako esperientzia didaktikoei buruzko bost eredu eskaintzen zaizkigu.

Irakurri gehiago...

Ezgaitasun anizkotzeko ikasleria. Ordezko espazioa eta denbora egituratzeko orientabideak

CREENAk itxuratzen dituen gidetako bat da. Kontsultarako erreferentzi materiala izan nahi du Hezkuntza Bereziko ikastetxe batean ikasgela alternatibo bat sortu eta diseinatzeko prozesuan.

Irakurri gehiago...