extranjeros times etiketa duen edukia.

Materiales para el aprendizaje del español. Selección y análisis

Atzerritarrei gaztelania erakusteko materialaren berri eman, eta horri buruzko iruzkinak egiten dira. Materiala honako bost multzo handi hauetan banatuta dago: gaztelania haurrei erakusteko materialak; gaztelania gazteei eta helduei erakusteko materiala; gaztelania gazte eta heldu alfabetatu gabeei erakusteko materiala; irakasleei laguntzeko materiala; eta azkenik, gaztelaniaren irakaskuntzarako baliabideak eskaintzen dituzten web orrien helbideak.

Irakurri gehiago...

Español como segunda lengua (E/L2) para alumnos inmigrantes.

Derrigorrezko irakaskuntzaren testuinguruan, gaztelania bigarren hizkuntza gisa irakasteko eta ikasteko curriculum proposamena eskaintzen zaigu. Helburu espezifikoak eta orokorrak, gaien araberako multzotan banatutako Lehen eta Bigarren hezkuntzarako edukiak eta ebaluazio irizpideak zehazten dira adibide jakin batzuen laguntzaz. Horrez gain, oinarri didaktikoak zein metodologikoak eta, Lehen eta Bigarren hezkuntzan BH/2ko programazio batean egin beharreko lanen proposamena egiten zaigu, hizkuntzaren lau trebetasunak aintzat hartuz, alegia: ahozko ulermena, irakurmena, ahozko adierazpena eta idatzizko adierazpena. Hainbat baliabide didaktiko proposatzen dira.

Irakurri gehiago...