Administrazioa eta kudeaketa

  Arte grafikoak

  Elektrizitatea eta elektronika

  Elikagaien industriak

  Energia eta ura

  Eraikuntza eta obra zibila

  Fabrikazio mekanikoa

  Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak

  Gizarte eta kultur zerbitzuak eta komunitatearentzako zerbitzuak

  Gorputz eta kirol jarduerak

  Informatika eta komunikazioak

  Instalazioa eta mantentze-lanak

  Irudia eta soinua

  Irudi pertsonala

  Kimika

  Merkataritza eta marketina

  Nekazaritza

  Osasuna

  Ostalaritza eta turismoa

  Segurtasuna eta ingurumena

  Zurgintza, altzarigintza eta kortxogintza

  Arte Plastikoak eta Diseinua - Eskulturako arte aplikatuak

  Arte Plastikoak eta Diseinua - Ikus-entzunezko komunikazio grafikoa

  Arte Plastikoak eta Diseinua - Libururako arte aplikatuak

Goi maila

 

aa

  •  
Goi mailako zikloak

Nafarroan eskaintzen den Lanbide Heziketako goi-mailako teknikariaren eta Arte Plastiko eta Diseinuko goi-mailako teknikariaren tituluen katalogoa 62 tituluk osatzen dute, 24 lanbide-arlotan bilduta (21 Lanbide Heziketan eta 3 Arte Plastiko eta Diseinuan).

Administrazioa eta kudeaketa

Administrazio eta finantziateko goi-mailako teknikaria

Enpresa handietan eta ertainetan eta txikietan egiten du lan, edozein jarduera-sektoretan, eta, bereziki, zerbitzuen sektorean, bai eta administrazio publikoetan ere. Enpresa eta erakunde horien lan-, merkataritza-, kontabilitate- eta zerga-arloetako kudeaketan eta aholkularitzan administrazio-lanak egiten ditu, bezeroei eta herritarrei zerbitzua eta arreta eskainiz, administrazio publikoekin administrazio-izapideak eginez eta enpresaren artxiboa eta komunikazioak kudeatuz. Norberaren konturako langilea izan liteke, bere enpresa kudeatuz, edo jarduera ekonomiko bat askatasunez gauzatuz, hala nola finantza- eta lan-aholkularitza batean, proiektuen azterketan, besteak beste.

Curriculuma

Zuzendaritzari laguntza emateko goi-mailako teknikaria

Zuzendari baten edo gehiagoren, exekutiboen edo lantalde baten (saila, proiektua, taldea, etab.) ondoan egiten du bere jarduera, gero eta nazioartekotze handiagoko testuinguru batean. Funtsean, pertsona arteko zeregina du, bai eta antolaketa- eta administrazio-zeregina ere, eta mota guztietako erakundeetan gara daiteke (nazioko edo nazioarteko enpresetan, elkarteetan, gobernu-agentzietan, sektore publikoko edo pribatuko erakundeetan, etxeko erakundeetan edo nazioartekoetan).

Curriculuma

 

 

 

Arte grafikoak

Produkzio grafikoaren diseinuko eta kudeaketako goi-mailako teknikaria

Arte grafikoetako enpresetan, zerbitzu grafiko integraletako enpresetan, argitaletxeetan, eguneroko edo aldizkako prentsan eta ontziak, bilgarriak eta packaging-ak ekoizten dituzten enpresetan egiten du lan.

 

Curriculuma

 

 

 

Elektrizitatea eta elektronika

Automatizazioko eta robotika industrialeko goi-mailako teknikaria

Sistema automatiko industrialekin lotutako enpresa publiko eta pribatuetan jarduten du, automatizazio industrialeko sistemak diseinatu, muntatu eta mantentzeko arloetan.

 

Curriculuma

 

Mantentze-lan elektronikoetako goi-mailako teknikaria

Telekomunikazioetako ekipoak eta sistemak, mikroprozesatutako sistemak, banda zabaleko sareak, sare telematikoak eta irrati-komunikazioak mantentzen eta konpontzen dituzten zerbitzu-sektoreko enpresetan jarduten du, hala pribatuetan nola publikoetan, bai eta industria-ekipoetan eta audioko eta bideoko profesionaletan ere, norberaren edo besteren kontura.

Curriculuma

 

Sistema elektroteknikoetako eta automatizatuetako goi-mailako teknikaria

Proiektuak garatzeko, eraikinen ingurunean instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzeko eta ikuskatzeko, sistema domotiko eta immotikoak instalatzeko, eraikinetako telekomunikazio-azpiegituretarako, behe-mailako sare elektrikoetarako eta sistema automatizatuetarako (bere kontura edo besteren kontura) lan egiten duten enpresa pribatuetan egiten du lan.

Curriculuma

 

Telekomunikazio eta informatika sistemetako goi-mailako teknikaria

Telekomunikazioetan, sistemen integrazioan, banda zabaleko sareetan, telematika-sareetan eta ikusentzunezko bitartekoetan diharduten zerbitzu-sektoreko enpresetan jarduten du, hala nola proiektuen garatzaileetan, sistemen integratzaileetan eta instalazioen eta azpiegituren muntaketaren eta mantentze-lanen ikuskatzaileetan, bere kontura zein besteren kontura.

Curriculuma

 

 

 

Elikagaien industriak

Elikagaien industriako prozesuetako eta kalitateko goi-mailako teknikaria

Elikagaien industriako enpresa txiki, ertain edo handietan egiten du lan, eta lantalde batean integratzen da. Lantalde horretan, ekoizpena kudeatzeko, antolatzeko eta kontrolatzeko lanak egiten ditu, logistikaren, ikerketaren eta garapenaren, elikagaien kalitatearen eta segurtasunaren arlo funtzionaletan.

 

 

 

Mahastizaintzako eta ardogintzako goi-mailako teknikaria

Mahastizaintzako eta ardogintzako enpresetan jarduten du, mahatsa ekoizten, egiten, ontzen eta ontziratzen, hala nola ardoaren destilatze-industrietan, muztioen kontzentrazioan, ozpinen elaborazioan eta mahatsetik eta ardotik eratorritako beste produktu batzuetan.

Curriculuma

 

 

Energia eta ura

Energia berriztagarrietako goi-mailako teknikaria

Energia elektrikoa ekoizteko energia eolikoen eta eguzki-energia fotovoltaikoen instalazioak sustatzen, muntatzen, ustiatzen eta mantentzen diharduten enpresetan jarduten du, baita energia elektrikoa sortu, garraiatu eta banatzearekin lotutako enpresetan ere, edo goi-tentsioko instalazioak dituzten enpresetan, bai eta azpiestazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak egiten dituzten industria-enpresetan ere.

Curriculuma

 

Energia-eraginkortasuneko eta eguzki-energia termikoko goi-mailako teknikaria

Energia-sektorean jarduten du, energia-auditoretza, -ikuskapen eta -ziurtagirietan eskumena duten erakundeetan, bai eta eraikinetan eguzki-energiako instalazioen bideragarritasun-, sustapen-, ezarpen- eta mantentze-azterketak egiten dituzten enpresetan ere.

 

Curriculuma

 

Zentral elektrikoetako goi-mailako teknikaria (OL)

Elektrizitatea sortzeko zentral elektriko termikoak (ikatza, gasa, diesela, biomasa eta beste erregai batzuk, sorkuntza elektriko termosolarreko eta kogenerazioko instalazioak barne) eta hidroelektrikoak erabiltzen dituzten enpresetan jarduten du. Goi-tentsioko instalazioak dituzten enpresetan ere bai, bai eta zentral eta azpiestazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanak egiten dituzten industria-enpresetan ere, funtzionalki nagusi baten mende badaude eta bere kargura langileak izan baditzake.

Curriculuma

 

Uraren kudeaketako goi-mailako teknikaria

Ur-sare eta ur-instalazioen muntaketa, eragiketa eta mantentze-lanak egiten dituzten administrazioan eta enpresetan egiten du lan, baita uren tratamenduko enpresetan eta hondakin-uren berrerabileran ere.

Curriculuma

 

Eraikuntza eta obra zibila

Eraikuntza proiektuetako goi-mailako teknikaria

Soldatapeko langile edo autonomo gisa jarduten du arkitektura- eta ingeniaritza-ikasketetan, delineazioan, aholkularitzan, higiezinen sustatzaileetan, eraikuntza-enpresetan eta administrazio publikoetan. Bere jarduera araututa dago.

 

Curriculuma

 

 

 

Fabrikazio mekanikoa

Fabrikazio mekanikoko diseinuko goi-mailako teknikaria

Metalak, polimeroak, elastomeroak eta material konposatuak transformatzeko industrien sektorean jarduten du, makineria eta ekipo mekanikoa, material eta ekipo elektriko elektroniko eta optikoa eta industria-sektorean kokatutako garraio-materiala eraikitzeko azpisektoreekin lotuta.

 

Curriculuma

 

Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioko goi-mailako teknikaria

Metalak transformatzen dituzten industrietan egiten du lan, honako azpisektore hauekin lotuta: makineria eta ekipo mekanikoa, material eta ekipo elektriko elektroniko eta optikoa eta industria-sektoreko garraio-materiala eraikitzea.

 

Curriculuma

 

Metalezko eraikuntzetako goi-mailako teknikaria

Biltegi handiak, galdaragintza lodia eta industria-hoditeria, tailer mekanikoak, karrozeriak, atoiak eta iraulkiak egitea, itsasontziak eraikitzea eta konpontzea, instalazio petrokimikoak, garraio-materiala, metalezko eraikuntzen muntaia eta konponketa egiten dituzten industrietan jarduten du.

 

Curriculuma

 

 

 

Garraioa eta ibilgailuen mantentze-lanak

Automobilgintzako goi-mailako teknikaria

Honako sektore hauetan egiten du lan: ibilgailuen eraikuntza eta mantentze-lanak, erauzketa-industriak, eraikuntza eta obra publikoak, ibilgailuen entsegu-laborategiak, azterketa teknikoa egiten duten enpresak, ibilgailuen egiaztapen-, diagnostiko- eta ordezte-ekipoak fabrikatzen, saltzen eta merkaturatzen dituzten enpresak, eta ibilgailuak, bidaiariak eta salgaiak garraiatzeko eta aseguru-etxeak alokatzeko floten enpresak.

 

 

 

 

Gizarte eta kultur zerbitzuak eta komunitatearentzako zerbitzuak

Animazio soziokulturaleko eta turistikoko goi-mailako teknikaria

Komunitatearentzako zerbitzuen sektorean egiten du lan: komunitatearen garapenean eta gazteentzako informazioan, kultura-zerbitzuen sektorean: irakurketan eta informazioan, informazioaren eta komunikazioaren teknologien sektorean, askotariko kultura-baliabide eta -produktuen sektorean, turismo-zerbitzuen sektorean eta aisialdiko eta denbora libreko sektorean: jolas- eta kirol-jardueretan, ingurumen-jardueretan eta aire zabaleko jardueretan.

 

 

Gizarte integrazioko goi-mailako teknikaria

Pertsonentzako zerbitzuen sektorean egiten du lan: asistentzialak, hezkuntzakoak, etxeko kudeaketan eta kudeaketa psikosozialetan laguntzekoak, eta komunitatearentzako zerbitzuen sektorean: gizarte-desabantailan dauden kolektiboei eta pertsonei arreta psikosoziala ematea, gizarte-bitartekaritza, laneratzea eta lan-munduratzea, eta aukera-berdintasuna sustatzea.

 

 

Haur hezkuntzako goi-mailako teknikaria

Hezkuntza formalaren eta ez-formalaren sektorean eta haurrei arreta emateko gizarte-zerbitzuen sektorean egiten du lan. Haur-hezitzaile gisa 0-6 urte bitarteko etapan aritzen da.

 

 

 

Genero-berdintasuna sustatzea (Eskaintza modularra)

Eskaintzen diren moduluak Emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako sustapena lanbide-kualifikazioaren konpetentzia-atalei lotuta daude, eta, zure interesen arabera, eremu horretako zure prestakuntza-ibilbidea egin ahal izango duzu.

Eskaintzen diren moduluak hauek dira: Berdintasuna sustatzeko esku-hartze eremuak / Emakumeen partaidetza soziala / Genero-indarkeriaren prebentzioa / Genero-ikuspegidun informazioa eta komunikazioa / Emakumeen enplegua sustatzea

Informazio gehiago

 

Gorputz eta kirol jarduerak

Egokitze fisikoko goi-mailako taknikaria

Bai eremu publikoan, bai erakunde pribatuetan, gimnasioetan, kirol-zerbitzuetako enpresetan, kirol-patronatuetan edo udaleko kirol-erakundeetan, kirol-klubetan edo -elkarteetan, klub edo elkarte sozialetan, turismo-enpresetan (hotelak, kanpina eta bainuetxeak, besteak beste), langileentzako kirol-zerbitzuak dituzten enpresa handietan, zentro geriatrikoetan edo sozialetan, kirol-federazioetan edo kirol-erakunde publikoetan (aldundiak eta kirol-zuzendaritza nagusiak, besteak beste).

Curriculuma

 

Gizarte eta kirol animazioko eta irakaskuntzako goi-mailako teknikaria

Gizarte-animazioaren, hainbat testuinguru eta adinetako gorputz- eta kirol-irakaskuntzaren, animazio turistikoaren eta haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdiko jardueren arloetan dihardu, eta jarduerak planifikatzeaz, antolatzeaz, dinamizatzeaz eta ebaluatzeaz arduratzen da. Era berean, lehiaketa ez-ofizialak eta kirol-ekitaldi fisiko txikiak antolatzeaz arduratu daiteke erabiltzaile guztientzat eta turismo aktiboko enpresentzat.

Curriculuma

 

 

 

Informatika eta komunikazioak

Plataforma ugariko aplikazioen garapeneko goi-mailako teknikaria

Edozein tamainatako erakunde publiko edo pribatuetan egiten du lan, bai besteren kontura, bai bere kontura, eta plataforma anitzeko aplikazio informatikoak garatzeko arloan egiten du lan, hainbat arlotan: enpresa- eta negozio-kudeaketa, bezeroekiko harremanak, hezkuntza, aisia, gailu mugikorrak eta entretenimendua, besteak beste; intranet, estranet eta Internet irismeneko inguruneetan garatu eta ezarritako aplikazioak; enpresa-baliabideak planifikatzeko eta bezeroekiko harremanak kudeatzeko sistemak ezarri eta egokitzea.

 

 

Sareko sistema informatikoen administrazioko goi-mailako teknikaria

Datuak kudeatzeko sistemak eta sareen azpiegitura (intranet, Internet eta/edo estranet) dituzten erakundeen informatika-arloan egiten du lan.

 

 

 

Web aplikazioen garapeneko goi-mailako teknikaria

Enpresa edo erakunde publiko edo pribatuetan egiten du lan, bai besteren kontura, bai norberaren kontura, eta web-inguruneekin lotutako aplikazio informatikoak garatzen ditu (intranet, estranet eta Internet).

 

 

 

 

 

Instalazioa eta mantentze-lanak

Bero eta fluido instalazioen mantentze-laneko goi-mailako teknikaria

Instalazio termikoak eta fluidodunak muntatzeko eta mantentzeko industrietan garatzen du bere jarduera, honako azpisektore hauekin lotuta: girotzea (berokuntza, hoztea eta aireztatzea) eta ur bero sanitarioa ekoiztea industria-sektorean eta eraikuntzaren eta obra zibilaren sektorean.

 

 

Lanbide arriskuen prebentzioko goi-mailako teknikaria

Produktu- eta zerbitzu-enpresetan jarduten du, prebentzio-funtzioak betez. Prebentzio-koordinatzaileak, prebentzio-teknikariak eta segurtasun- eta higiene-buruak dira.

 

 

 

Mekatronika industrialeko goi-mailako teknikaria

Bere jarduera profesionala nagusiki pribatuak diren enpresetan egiten du, proiektuak garatzeko, eta sistema mekatronikoak edo makineria-instalazioak, ekipo industrialak eta linea automatizatuak bere kontura edo beste baten kontura muntatzeko eta mantentzeko.

 

 

 

 

 

Irudi pertsonala

Estetika integraleko eta ongizateko goi-mailako teknikaria

Irudi pertsonalaren zainketen sektorean, zainketa estetikoen azpisektorean, enpresa txiki eta ertainetan (gehienak pribatuak), tratamendu estetiko integralen, estetika hidrotermalaren, pigmentuen mikroezarpenaren, depilazio aurreratuaren, masaje estetikoaren eta drainatzearen arloetan eta tratamendu eta produktu kosmetikoen arloko aholkularitzan dihardu.

Curriculuma.

 

Ile-apainketako estilismoko eta zuzendaritzako goi-mailako teknikaria

Ile-apainketako prozesuen zuzendari gisa jarduten du sektorean aritzen diren enpresetan eta ikus-entzunezko ekoizpenetan eta ekoizpen eszenikoetan, eta banakako eta taldeko lanak egiten ditu arlo funtzionaletan: diseinua eta berrikuntza, zerbitzuak antolatu eta ematea, merkaturatzea, logistika, kalitatea, arriskuen prebentzioa eta ingurumen-kudeaketa.

Curriculuma.

 

 

 

Irudia eta soinua

Ikuskizunen eta ikus-entzunezkoen errealizazioko goi-mailako teknikaria

Era guztietako ikus-entzunezko programen (zinema, bideoa, multimedia, telebista, irratia eta new media) produkzioaren sektorean dihardu, baita ikuskizunen produkzioan ere (arte eszenikoak, musika-ekoizpenak eta ekitaldiak).

Ikus-entzunezkoetarako eta ikuskizunetarako soinuko goi-mailako teknikaria

Irratigintzaren, diskogintzaren, ikus-entzunezkoen, ikuskizunaren, ekitaldien eta sonorizazio-egitura finko eta iragankorrak esparru mugatuetan muntatu eta instalatzearen sektoreetan egiten du lan.

 

Kimika

Analisien eta kalitate kontrolaren laborategiko goi-mailako teknikaria

Kalitate-kontrolera eta ikerketara bideratutako materietan eta produktuetan saiakuntza fisikoak, fisiko-kimikoak, analisi kimikoak eta instrumentalak egin behar diren enpresetan edo laborategietan egiten du lan, bai eta ingurumen- edo elikadura-eremuetan proba mikrobiologikoak eta bioteknologikoak egin behar diren enpresetan ere.

 

 

 

 

 

Merkataritza eta marketina

Garraio eta logistikako goi-mailako teknikaria

Garraioaren eta logistikaren sektoreko enpresetan egiten du lan, bere kontura nahiz besteren kontura, eta garraio- eta/edo logistika-zerbitzua planifikatzeko, antolatzeko, kudeatzeko eta merkaturatzeko eginkizunak betetzen ditu.

 

Curriculuma

 

Marketin eta publizitateko goi-mailako teknikaria

Edozein produkzio-sektoretako enpresetan egiten du lan, eta, batez ere, merkataritzaren eta marketin publikoaren eta pribatuaren sektorekoetan. Marketineko, merkataritza-ikerketako, publizitateko eta harreman publikoetako jarduerak planifikatzen, antolatzen eta kudeatzen ditu.

 

Curriculuma

Nazioarteko merkataritzako goi-mailako teknikaria

Edozein produkzio-sektoretako enpresetan egiten du lan, eta, batez ere, merkataritzaren eta marketin publikoaren eta pribatuaren sektorekoetan, eta nazioarteko merkataritzako jardueren plangintza-, antolaketa-, kudeaketa- eta aholkularitza-funtzioak betetzen ditu.

 

Curriculuma

Salmenten eta merkataritza-guneen kudeaketako goi-mailako teknikaria

Edozein produkzio-sektoretako enpresetan egiten du lan, eta, batez ere, merkataritzaren eta marketin publikoaren eta pribatuaren sektorekoetan. Produktuak eta zerbitzuak salerosteko jarduerak planifikatzeko, antolatzeko eta kudeatzeko eginkizunak betetzen ditu, bai eta merkataritza-guneak diseinatu, ezarri eta kudeatzekoak ere.

 

Curriculuma

 

 

Nekazaritza

Abeltzaitza eta abeeren osasunerako laguntzako goi-mailako teknikaria

Abeltzaintzako ekoizpen konbentzionalean edo ekologikoan jarduten du, enpresa handi, ertain eta txikietan, publiko zein pribatuetan, bai eta zaldi-aziendaren hazkuntzarekin, trebakuntzarekin, muntaketarekin eta erakusketarekin lotutako enpresetan ere, norberaren edo besteren kontura, eta, hala badagokio, ekoizpenaren arduradunaren jarraibideak betetzen ditu.

Curriculuma

 

Basoen eta natur ingurunearen kudeaketako goi-mailako teknikaria

Enpresa handi, ertain eta txikien kudeaketa-arloan egiten du lan, publikoak zein pribatuak, bai besteren kontura, bai bere kontura, eta honako hauek egiten ditu: baso-kudeaketa, ehiza- eta arrain-kudeaketa, baso-haztegien kudeaketa, ingurumen-hezkuntzako programak garatzea, ingurune sozionaturalean informazioa, komunikazioa, prestakuntza, interpretazioa eta laguntza- eta gida-jarduerak egitea, eta natura-ingurunea eta bertako baliabideak kontrolatzea eta zaintzea. Baso-suteak itzaltzeko zerbitzuetan ere jarduten du, administrazio publikoen mendeko langile gisa. Halaber, gai da tratamendu plagizidak antolatu, kontrolatu eta egiteko, indarrean dagoen araudiak araututako jardueraren arabera.

Curriculuma

Paisajismoko eta landaguneko goi-mailako teknikaria

Kudeaketa-arloan jarduten du, enpresa handi, ertain eta txikietan, publiko zein pribatuetan, bai besteren kontura, bai norberaren kontura, parke eta lorategiak instalatzen, zaharberritzen eta mantentzen, paisaia lehengoratzen, nekazaritza-ekoizpen konbentzionala edo ekologikoa egiten eta haziak eta landareak mintegian ekoizten. Halaber, gai da tratamendu plagizidak antolatu, kontrolatu eta egiteko, indarrean dagoen araudiak araututako jardueraren arabera.

Curriculuma

 

 

 

Osasuna

Aho-hortzetako higieneko goi-mailako teknikaria

Bere jarduera osasun-sektore publikoan eta pribatuan garatzen du, osasun-arretaren eta osasunaren sustapenaren arloan, eta aho-hortzen osasuneko talde egituratuetan, lehen mailako arretako taldeetan, osasuna sustatzeko unitateetan eta hortz-kontsulta edo -kabinete pribatuetan parte hartzen du. Osasun-prebentzioko eta -arretako talde batean sar daitezke, mediku batek koordinatuta.

 

 

Anatomia patologikoko eta zitodiagnostikoko goi-mailako teknikaria

Osasun-sektorean, eremu publikoko erakunde eta erakundeetan eta enpresa pribatuetan egiten du lan, bai lehen mailako arretan, bai arreta espezializatuan, bai ikerketa-zentroetan. Dagokion medikuak gainbegiratuta egiten dute lan.

 

 

Diagnosi-irudiko eta medikuntza nuklearreko goi-mailako teknikaria

Osasun-sektore publikoan eta pribatuan, erradiodiagnostikoko eta medikuntza nuklearreko unitateetan, ikerketa-zentroetan, institutu anatomiko-forentseetan edo lege-medikuntzako zentroetan, albaitaritza-zentroetan eta animalien esperimentazioko zentroetan, eta ospitaleko produktuen, farmaziako produktuen eta elektromedikuntzako aplikazioen teknikarien ordezkaritza komertzialetan egiten du lan. Dagokion medikuak edo espezialistak eta instalazioaren gainbegiraleak gainbegiratuta egiten du lan, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak (SNK) instalazio erradioaktiboen operadore-operadore gisa emandako akreditazioarekin. Estatuko osasun-administrazioak arautzen du haien lanbide-jarduera.

 

Hortz protesietako goi-mailako teknikaria

Osasun-sektorean, enpresa pribatuetan edo laguntza-erakundeetan jarduten du, hortz-protesien laborategietan neurrira egindako osasun-produktuen fabrikatzaile gisa, hala nola autonomian edo besteren kontura, eta hortz-industriako enpresetan, hala nola materialak eta makinak hornitzen dituzten lantegietan edo hortz-biltegietan, enpresaren prestakuntza-jarduera espezifikoetan parte hartuz. Ikerketa teknologikoaren arloan ere jardun dezake, hortzen sektoreko enpresen barruan eta hortzen industriako irakasle gisa, material eta teknika berriei buruzko oinarrizko ikastaroak edo ikastaro aurreratuak emanez. Estatuko osasun-administrazioak arautzen du haien jarduera.

 

Laborategi kliniko eta biomedikoko goi-mailako teknikaria

Osasun-sektorean, eremu publikoko organismo eta erakundeetan eta enpresa pribatuetan egiten du lan, analisi klinikoen laborategian eta diagnostikoan, tratamenduan, kudeaketan eta ikerketan. Mendeko langileak dira, eta organismo edo erakunde txikia, ertaina edo handia izan daiteke. Estatuko osasun-administrazioak arautzen du haien lanbide-jarduera.

 

 

 

 

 

Ostalaritza eta turismoa

Bidaia-agentzietako eta ekitaldien kudeaketako goi-mailako teknikaria

Turismo-sektorean, txikizkako, handizkako eta handizkako eta txikizkako bidaia-agentzien azpisektorean, bai eta harreran eta ekitaldietan espezializatutako agentzietan ere, arlo hauetan: zerbitzuak/turismo-produktuak eta ekitaldiak administratzea - Erreserbak - Produktua - Saltzea.

Curriculuma

 

Gida, informazio eta laguntza turistikoetako goi-mailako teknikaria

Turismo-sektorean egiten du lan, horrek mota guztietako ekitaldiak, bidaiari-terminalak eta garraio-enpresak hartzen ditu barnean, baita turismo-eremu tradizionalak ere, hala nola helmugak eta informazio-guneak, besteak beste. Gainera, gaitasuna du sektore berari lotutako tokiko garapen-planak eta -jarduerak sortzeko eta ezartzeko. Besteren konturako langileak nahiz norberaren konturako langileak dira, administrazio publikoetan edo antzeko ezaugarriak dituzten erakundeetan (partzuergoak, patronatuak, etab.) lanpostuak betetzeko aukera barne.

Curriculuma

Jatetxe-arloko zerbitzuen zuzendaritzako goi-mailako teknikaria

Sektore publikoko edo pribatuko jatetxe-arloko enpresa handietan eta ertainetan eta txikietan egiten du lan. Kasu horretan, beren eginkizunak jatetxeko zuzendaritzaren edo gerentziaren edo hierarkian baliokidea den goragokoaren mende betetzen dituzte.

Curriculuma

 

Sukalde zuzendaritzako goi-mailako teknikaria

Enpresa handietan eta ertain eta txikietan egiten du lan, batez ere ostalaritza-sektorean eta, zehazki, jatetxeen azpisektorean. Askotan, establezimendu txikietan jardun dezake, aldi berean, sukaldaritzaren jabe eta arduradun gisa.

Curriculuma

 

Turismo-ostatuen kudeaketako goi-mailako teknikaria (OL)

Turismo-sektorean garatzen du bere jarduera, batez ere turismo-ostatuen azpisektorean, bai hoteletan bai hotelez kanpokoetan, antzeko mota batzuk barne, hala nola osasun-egoitzak, ospitaleak eta ikasle-egoitzak, besteak beste.

Curriculuma

 

 

 

Segurtasuna eta ingurumena

Ingurumen hezkuntzako eta kontroleko goi-mailako teknikaria

Bere jarduera edozein erakunde publiko edo pribatutan egiten du, eta honako helburu hauek ditu: ingurumena eta bere baliabideak kontrolatzea, ingurumen-hezkuntzako programak garatzea (informazioa, komunikazioa, prestakuntza, interpretazioa eta ingurumen-partaidetza), gidari, interprete eta laguntzaile gisa jardutea ingurunean edo ingurumen-kudeaketan.

 

 

Ingurumen Kimikako eta osasuneko goi-mailako teknikaria

Osasun-arloan jarduten du, batez ere, osasun publikoaren edo pribatuaren arloan, kutsatzaileak izan daitezkeen ekoizpen-sektoreetan eta nazioko, autonomia-erkidegoko eta tokiko administrazioan, osasunarekin eta/edo ingurumenarekin lotutako zerbitzuetan.

 

 

 

 

 

Zurgintza, altzarigintza eta kortxogintza

Altzari-hornikuntzako eta diseinuko goi-mailako teknikaria

Arotzeriako eta altzarigintzako produkzioaren eta instalazioaren sektorean jarduten du, enpresa txiki, ertain eta handietan, besteren kontura edo bere kontura, eta funtzio hauek betetzen ditu: diseinu teknikoa, produkzioa gainbegiratzea, fabrikazio automatizatua, altzarigintzako proiektuak gauzatzea eta instalazioak muntatzea.

 

 

 

 

 

Arte Plastikoak eta Diseinua - Eskulturako arte aplikatuak

Ebanisteria artistikoko goi-mailako teknikaria

Enpresa txiki eta ertainetan egiten du lan, lantegietan, eta ebanisteria artistikoko tailerreko arduradun gisa aritzen da, bai eta altzari artistikoak zaharberritzeko azpisektoreko laguntzaile tekniko gisa ere.

Eskulturazko tekniketako goi-mailako teknikaria

Enpresa eta lantegietan garatzen du bere jarduera, eta lanpostu horietan aritzen da apaingarrien, dekorazioen eta eskulturen ekoizpen artistikoko tailerraren arduradun gisa, apaingarrien eta dekorazioen funtzioetarako eskultura-elementuen errealizadore gisa, apaingarrien, dekorazioen eta eskulturen funtzioetarako obretako royectista gisa, bai eta ondarea berreskuratzera bideratutako eskultura-elementuen obragile gisa ere.

 

 

 

 

Arte Plastikoak eta Diseinua - Ikus-entzunezko komunikazio grafikoa

Argazkigintzako goi-mailako teknikaria

Bere kontura edo komunikazio grafikoaren eta ikus-entzunezkoaren sektoreko enpresa bateko kide gisa garatzen du bere jarduera, eta honako lanpostu hauek betetzen ditu: argazkilaria, argazkilaria edo erreportaje sozialekoa, argazkilaria edo publizitarioa, argazkilaria edo modakoa, argazkilaria edo arkitektura eta barnerapenekoa, argazkilaria edo artistikoa, arkeologia-aztarnategietako argazkilaria, argazki-produkzio digitalaren ondokoa, argazkigintzako laborategietako eta argazkigintzako laborategietako eta argazkigintzako artxiboetako artxiboetako argazki-teknikari espezialista eta argazkigintzako artxiboetako argazkigintzako artxiboa.

 

Ikus-entzuneko grafikako goi-mailako teknikaria

Bere kontura edo komunikazio grafikoaren eta ikus-entzunezkoen sektoreko enpresa bateko kide gisa garatzen du bere jarduera, eta lanpostuak betetzen ditu hainbat banaketa-formatutara eta baliabide teknikoetara bideratutako ikus-entzunezko produkzioaren eta postprodukzioaren errealizatzaile gisa, eszenatoki erreal eta birtualen diseinatzaile eta konpositore gisa eta eszenaren argiztapen gisa, ikus-entzunezko piezen musika-hautatzaile gisa, grafiko korporatiboko ikus-entzunezko errealizatzaile gisa, ikus-entzunezko errotuladore gisa eta produkzio digital osteko espezialista gisa.

Ilustrazioko goi-mailako teknikaria

Bere kontura edo komunikazio grafikoaren eta ikus-entzunezkoaren sektoreko enpresa bateko kide gisa garatzen du bere jarduera, eta hainbat arlotako (zientzia, teknika, arkitektura, interiorismoa, moda, publizitatea...) ilustrazioen sortzaile, ilustratzaile/marrazkigile, liburu interaktibo eta zabalgarrien proiektuen sortzaile, dokumentu-bilaketaren ikertzaile eta ilustrazio-proiektuetarako grafiko gisa jarduten du, bai eta Ilustrazio kulturalekin eta dibulgazio-jarduerekin lotutako hezkuntza-ilustrazioekin eta dibulgazio-jarduerekin ere.

 

 

Animazioko goi-mailako teknikaria

Bere kontura edo komunikazio grafikoaren eta ikus-entzunezkoaren sektoreko enpresa bateko kide gisa garatzen du bere jarduera, eta lanpostuak betetzen ditu, hala nola animazio-film independenteen errealizatzaile-errealizatzailea, edo kulturaren eta entretenimenduaren industriako ikus-entzunezko edo multimediako ekoizpenetan integratuak, animazio-piezen gidoilaria, agertokien, funtsen, objektuen, fotograma giltzarrien, interkalazio-marrazkien, 2D edo 3D animazio-elementuen sortzailea.

 

 

 

 

Arte Plastikoak eta Diseinua - Libururako arte aplikatuak

Grabatua eta estanpazio tekniketako goi-mailako teknikaria

Enpresa eta tailerretan egiten du lan, eta, horietan, kalitate tekniko eta artistikoko grabatuen eta estanpazioen sortzaile eta errealizadore gisa jarduten du, hainbat teknikarekin (grabatua, serigrafia, litografia...).